Tinamarias Blog - DUP ...

 
 
Her kan du læse om fejlbehandling fra DUP i journalnr. 317-112-18 ...
 

Hvis du har læst http://tinamarias.dk/blog/DUP-2017-313-0726.html, som er den omfattende anmeldelse af en række myndigheder for offentlig forfølgelse og medvirken ved passitivitet, har du fået indblik i, at den sag er en forløber for statens hestetyveri d. 22-12-17.

Du vil også have fået indblik i, at DUP bestemt ikke lever op til sin tilsynsforpligtigelse og klageinstans over politiets embeds- og magtmisbrug.

Du kan læse nedenstående mails af d. 16-1, 19-1 og 20-2 på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogpol.html

Øvrige orienteringer til DUP i sagen finder du på links nederst på siden.

 
 
 
 
 
 

Vedr. journalnr. 317-112-18
24-04-2018 15:30
mail@politiklagemyndigheden.dk<mail@politiklagemyndigheden.dk>;

Hejsa

Tja – det fremgår vist med AL tydelighed, at DUP igen-igen-igen ikke har formået at sætte sig ordentligt ind i sagen ...

Det er tilsyneladende gået helt hen over hovedet på DUP, at der foreligger syv båndoptagelser med politiet i hestesagen foruden to kritisable aktindsigter fra politiet, hvor de bliver fanget i en række løgne ... DUP har d. 19-1-18 modtaget de syv båndoptagelser og det lader ikke til, at DUP har lyttet til optagelserne og læst mine kommentarer ...

Har DUP inddraget politiets løgne og forsømmelser fra http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html og http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html og sammenholdt det med båndoptagelserne og mine kommentarer fra http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html? På http://tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html fremgår det endda, at der har været en inhabil advokaturchef på ...

Det fremgår f.eks., at jeg hverken er partshørt d. 8-12 eller d. 11-12, hvilket fremgår af båndoptagelserne. Det fremgår også, at der kom andre forhold, som fik konsekvenser for pålægget, hvor politiet er nødt til at forholde sig til de nye forhold, hvilket blev afvist på bekostning af hestenes helbred og velbefindende. Mest groteskt er det nok, at DUP springer helt og aldeles henover politiets normale fremgangsmåde i forbindelse med beslaglæggelser, fristnedsættelse m.m.

Hvis ikke syv båndoptagelser og flere løgne i de to kritisable aktindsigter er tilstrækkeligt til, at DUP reelt foretager en efterforskning, fjerner det grundlaget for DUPs eksistens. Nu er det ikke første gang, at DUP ser igennem fingre med løgnagtige betjente, som deltager i offentlig forfølgelse eller er inhabile til overhovedet at behandle en sag. Anklagemyndigheden har ikke engang fremsendt mine klager til rigspolitiet eller givet mig en forsvarsadvokat, da anmodningerne blev givet ...

I lyset af at DUP burde være en kontrolforanstaltning for embeds- og magtmisbrug fra politiet, så er det tydeligt, at DUP blot bidrager aktivt til politistaten Danmark og blåstempler oven i hatten offentlig forfølgelse fra politiet, som jeg ligeledes er blevet nægtet en efterforskning af trods righoldig dokumentation ...

Såfremt der er indsigelser imod offentliggørelsen af DUPS “sagsbehandling” i nærværende sag/http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-317-112-18.html samt i DUP-2017-313-0726/http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-2017-313-0726.html og DUP-2013-316-0253/http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-2013-316-0253.html, skal jeg inden tre dage have besked – herunder om der er navne, der skal sløres. Der er når som helst mulighed for at komme med kommentarer, som bliver bragt på ønskede steder.

Det var i øvrigt også dig, der blåstemplede løgn og bevisforvanskelse fra politikommissær Kurt G. Nielsen fra samme politikreds i DUP-2013-342-0527/http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-2013-342-0527.html, selvom der forelå både en båndoptagelse med ham såvel som hans eget skriv ...

Mvh.
Tinamaria

 
 

Du kan læse flere andre mails, som DUP også havde kendskab til alene i hestesagen, hvor mine båndoptagelser med politiet var fremsendt sammen med mine kommentarer og forklaringer i hestesagen.

Det er selvfølgelig groteskt, at DUP ser igennem fingre med så åbenlyse løgne og lovbrud fra politiet ... Borgere her i landet stoler jo fuldt og fast på, at de forskellige tilsyns- og kontrolinstanser virker efter hensigten, men svaret fra DUP er et klart og tydeligt tegn på, at det ikke er tilfældet ...

Medvirken ved passitivitet er strafbart i henhold til straffeloven, men loven er ikke lige for alle ...

På følgende sider er DUP orienteret om yderligere forhold:

http://tinamarias.dk/blog/dialogstatsadvokat.html

http://tinamarias.dk/blog/dialogpol.html

http://tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat.html

 
Loading web poll...
 
 
Læs også http://tinamarias.dk/blog/DUP-2013-342-0527.html
 
Læs også http://tinamarias.dk/blog/DUP-2013-316-0253.htm
 
Læs også http://tinamarias.dk/blog/DUP-2017-313-0726.html
 
https://www.dr.dk/nyheder/indland/advokater-kritiserer-politiklagemyndigheden-daarlig-efterforskning
 
Retslig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Hør båndoptagelse på nægtet efterforskning - korruption og offentlig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - knivskade af højdrægtig hoppe
 
Til hestesagen
 
Flere links under dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk