Tinamarias Blog - aktindsigt politiet ...

 
 
Her kan du læse om mit hyr med at få aktindsigt fra politiet ...
 
 
 
 
 

Jeg har endnu ikke svaret anklageren, som er en af dem, der har det skidt med, hvad der foregår omkring mig, men han er som mange andre betjente tvunget til at følge ordrer.

Hør landbetjenten under den første demonstration i 2013, hvor både politiet og Sorø kommune brød flere lovgrundlag i en fredelig demonstration. Du kan høre de tre optagelser her - demonstrationen, hvor betjenten fortæller, hvad der sker, hvis han ikke følger ordrer.

 

I ovenstående skrivelse nægtes jeg aktindsigt - bl.a. med begrundelsen at det er til "fare for Rigets sikkerhed".

Medmindre ordren kommer fra kongehuset, så er aktindsigten nok kun til fare for et par måse hist og her ...

 

§ 41 d. Den, der har en individuel, væsentlig interesse i et konkret retsspørgsmål, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der vedrører en borgerlig sag eller en straffesag, herunder indførsler i retsbøgerne, i det omfang dokumenterne har betydning for vurderingen af det pågældende retsspørgsmål. Det samme gælder forurettede i straffesager eller, hvis forurettede er afgået ved døden, forurettedes nære pårørende. I straffesager gælder retten til aktindsigt først, når sagen er endeligt afsluttet.

Stk. 5. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang

2) det er af afgørende betydning for statens sikkerhed, medmindre ansøgerens interesse i at kunne benytte kendskab til sagens dokumenter til varetagelse af sit tarv taler imod,

 

Læs politianmeldelsen her hvor jeg giver ombudsmanden dokumentation for, at den politikommissær, jeg fanger i lodrette løgne og bevisforvanskelse, står bag bremsning af flere alvorlige politianmeldelser - herunder en uefterforsket knivskade af en højdrægtig hoppe som politiet selv har medgivet at være forenelig med en knivskade.

Du kan læse mere om, hvad der videre skete med min politianmeldelse, som jeg indbragte for ombudsmanden - netop fordi politiet aldrig hverken ser eller hører min dokumentation for det, jeg anmelder - http://tinamarias.dk/blog/kronologisk6.html

 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk