Tinamarias Blog - nægtet aktindsigt ...

 
 
Her kan du læse om nægtet aktindsigt i politianmeldelserne ...
 

Att. senioranklager Morten Frørup - 1900-10170-00587-15
10-08-2016 15:24
ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;
Cc: post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;

Hej Morten

Tak for svar af 26-7-16

Jeg skal beklage mit lidt sene svar, men der har været en del ting, jeg akut skulle forholde mig til.

 

Aktindsigt

I forbindelse med brev og aktindsigt af d. 27-1-16 har jeg en række kommentarer, men jeg har afventet at få udleveret den sidste aktindsigt, så jeg kunne foretage en samlet besvarelse. Aktindsigten og egenaccessen er fortsat ikke tilgået fuldt ud på trods af oprindelig ansøgning af d. 7-10-2013 ...

Når der engang er samling på aktindsigten, har jeg flere kommentarer, da jeg bl.a. har fanget politiet såvel som politiets anklager i grove forsømmelser.

Omkring aktindsigt henviser jeg til Ditte Obels skrivelse af d. 24-7-15 i journalnr. 1900-10170-00913-14 (vedhæftet):, hvor Ditte skriver følgende:

De har i Deres e-mail af 10. juni 2015 (klage) anført, at der er dokumenter (anmeldelser m.v.), som ikke var medsendt aktindsigten af 10. juni 2015. Jeg skal i den forbindelse oplyse Dem om, at Anklagemyndigheden behandler spørgsmålet om aktindsigt for så vidt alle sager, hvor der er en anmeldelse eller hvor der i øvrigt er et strafferetligt forhold. Derfor vil De med stor sandsynlighed modtage de manglende dokumenter, hvis De får aktindsigt i de sager, der er til vurdering i Anklagemyndigheden.

Indholdet i ovennævnte skrivelse står således i modsætningsforhold til en anden skrivelse af d. 27-1-16, hvor det pludselig er første gang, at man hører om anmodningen om aktindsigt.

I en anden skrivelse af d. 27-1-16 omtaler politiet igen de sager, som er hos Anklagemyndigheden jf. journalnr. 1900-10170-00587-15. Anklager Huriye Aydemir Varisli skriver følgende:

De har i e-mail til Ditte Obel Skriver af d. 18. november 2015 oplyst, at De ikke har fået aktindsigt i en række sager. I svar af d. 14. januar 2016 fra Ditte Obel Skriver oplyses det, at fem af sagerne vedrører strafferetlige forhold og derfor behandles af Anklagemyndigheden.

Min oprindelige anmodning er som nævnt af d. 7-10-2013 med efterfølgende præcisering, rykkere og gentagne rykkere. Det er meget nemt – når man søger aktindsigt og egenaccess gælder det selvfølgelig SAMTLIGT materiale, der forefindes hos politiet, anklagemyndigheden etc. Dette har politi og anklagemyndighed således endnu ikke efterkommet.

Det burde overhovedet ikke være nødvendigt at rykke yderligere, da politi, anklagemyndighed m.v. udmærket er klar over min ansøgning med tilhørende rykkere for den tilbageholdte aktindsigt. Til gengæld er jeg klar over, at politiet meget bevidst dækker over hinanden og forsøger at sløre den korruption og offentlige forfølgelse, som politiet desværre deltager meget aktivt i, hvilket jeg også kan dokumentere i lange baner.

Politiet er udmærket klar over, hvilke sager jeg mangler aktindsigt i og hvilke anmeldelser det drejer sig om. Det er desværre ikke første gang, at jeg oplever, at politiet ikke kan finde mine henvendelser ...

Jeg har derudover vedhæftet Rigspolitiets svar af d. 4-11-2015 med journalnr. 2015-0811-99. I forbindelse hermed har jeg ligeledes vedhæftet svaret fra statsadvokaten i København af d. 14-7-15, samt “Tidligere afgørelser om aktindsigt, hvor Claus Mohr Hansen ligeledes omtaler de manglende dokumenter.” Jeg finder det ret interessant, at deciderede anmeldelser af grov karater bliver registreret som “hændelser” ...

Der er således ikke tale om meroffentlighed, men derimod om, at politiet og anklagemyndighed efterkommer den oprindelige anmodning om aktindsigt i stedet for at dække over korrupte elementer ...

 

Mine anmeldelser

Når politiet ikke har reageret på mine anmeldelser, kan jeg ikke oplyse et sagsnummer, men noget har politiet jo registreret, siden Ditte m.fl. kan skrive, som det er tilfældet

Jeg skal gerne præcisere:

(* Anmeldelse af Sorø kommune d. 1-7-13)

(* Anmeldelse af Slagelse politi d. 1-7-13)

* Anmeldelse af min udlejer d. 10-4-2014 - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

* Anmeldelse af min udlejer d. 13-4-2014 - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

* Anmeldelse af min udlejer d. 15-4-2014 - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

* Anmeldelse af min udlejer d. 1-5-2014 - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

* Anmeldelse af min udlejer d. 7-5-2014 - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

* Anmeldelse af min udlejer d. 8-7-2014 - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

* Anmeldelse af dommer Anna Ulrichsen d. 6-8-2014 - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

* Anmeldelse af voldeligt overfald d. 10-7-2015 (**) - (Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har været inde over sagen)

** Sagen er løst uden politiets hjælp, hvorfor efterforskning ikke er nødvendig. Sagen tjener alene til at dokumentere forsømmelig opførsel fra “ordensmagten”.

 

Herudover er jeg fuld af undren over, at politiet slet ikke reagerede på min henvendelse forud for den uretmæssige fogedudsættelse d. 25-11-14, hvilket også taler for sig selv.

Jf. mine dagbøger kan jeg se, at d. 12-4-2014 var en sød mandlig og kvindelig betjent forbi på Sorøvej – jeg har fortsat intet notat eller lignende modtaget.
Jf. d. 14-4-2014 ringede Jacob fra Slagelse politi, da han ikke kunne finde min første anmeldelse.

Jeg vil gerne havde oplyst, hvilken mandlig betjent det var, som ringede til mig d. 14-7-2015? Han oplyste, at jeg spildte politiets tid og han havde end ikke hørt båndoptagelsen med det voldelige overfald.

 

Klage og politianmeldelse

I øvrigt indgav jeg en klage over politikommissær Kurt G. Nielsen, som jeg ikke har hørt videre i, siden jeg i mit svar gjorde politiet opmærksom på, at jeg fandt det interessant, at man satte den ene korrupte betjent til at forsvare den anden korrupte betjent. Sagen har journalnr. 1900-00170-00283-14. Jeg har vedhæftet partshøringen.

Jeg har i øvrigt også forsøgt at politianmelde en række ulovligheder som bedrageri, korruption, offentlig forfølgelse, hærværk, knivskade m.m. Jeg har været i dialog med eksbetjent Andreas Hogsted, som oplyser, at en sag som min med stor sandsynlighed vil blive bremset og det kan jeg ligesom dokumentere i lange baner. Det fremgår af min dialog og båndoptagelse med politiinspektør Kim Kliver, at jeg ikke kan få lov til at anmelde korruption og offentlig forfølgelse. Det fremgår også af en dialog med politikommissær Kurt G. Nielsen, at han ikke vil modtage anmeldelser af lovbrud. Yderligere interessant bliver det, når rigsadvokaten nægter mig at overgå til en habil politikreds med begrundelsen “interessekollissioner” og når Slagelse politi ikke ønsker at modtage eller efterforske – endsige høre om de mange ulovlige forhold, korruption og offentlig forfølgelse. Derudover kan jeg i øvrigt jf. Claus Mohr Hansen KUN kan indgive anmeldelser til navngivne personer i politiet, hvilket i sig selv lugter langt væk.

 

Omkring rettens anmeldelse

Det er interessant, hvordan politiet prioriterer anmeldelser fra alle andre end mig, som virkelig har noget med kød på.

D. 24-02-2016 12:48 sendte jeg et svar til retspræsident Alex Elisiussen, hvor både Claus Mohr Hansen, rigspolitiet, Sydsjællands- og Lolland-Falsters politi samt justitsministeriet blev sat på cc. Jeg skal bede dig om at læse den pågældende mail, hvorefter det står klart, at der intet er at komme efter.

Det var ligeledes interessant at se, hvor meget tid politiet brugte på den meget grove og falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse, hvor jeg stadig ikke har fået godtgjort mine omkostninger.

 

Andet

Jeg synes, det er meget godt klaret, at jeg igennem seks år på intet tidspunkt har fået lov til at fremvise – eller få efterforsket - min omfattende dokumentation for diverse lovbrud til politiet, selvom der er tale om meget grove forhold. Som senioranklager er du udmærket klar over, hvor strafbart alene den offentlige forfølgelse er og politiet medvirker desværre, hvilket også er noget af baggrunden for, at aktindsigten fortsat ikke er udleveret.

Selv de forskellige retsinstanser har forsat ikke set et eneste dokument i mine sager, da også de bevidst fejlbehandler, forhaler og spænder ben for, at sagerne bliver indbragt. Dette har stået på siden 2009. Når man kalder dette for et retssamfund, har det intet på sig. Til gengæld har jeg fået indsigt i, hvordan en række myndigheder nægter lovformelig aktindsigt, forplumrer sager og deltager i offentlig forfølgelse, som hverken kan politianmeldes, efterforskes eller indbringes for retten. Det er rigtig flot og det sker endda med deltagelse fra justitsministeriet, så mine forfølgere sidder højt på strå og jeg er da begyndt at overveje, om det kommer fra kongehuset, siden så mange myndigheder er så berøringsangste?

Det har i hvert fald været trist at erfare, at politiet dækker over korrupte betjente og at politiet har kendskab til, at der finder offentlig forfølgelse sted – og deltager aktivt i den. Jeg står stadig uden svar på, hvordan det kan lade sig gøre, at vores ting som skulle være sendt til destruktion, blev overdraget til min udlejer og derefter solgt til de nye ejere, hvor en del ting fortsat befinder sig? I den forbindelse har retten i Næstved fralagt sig ethvert ansvar og skyder aben over på politiets skuldre.

Trods forespørgsler har jeg heller aldrig fået svar på, om min mobil er aflyttet og email overvåget?

Umiddelbart er det min oplevelse, at du på visse områder holder din sti ren, så hvad med at vi afholder et møde og gennemgår de mangeartede strafbare forhold sammen med en ikke-korrupt betjent, der ikke ryster i bukser eller på hånden, når der er tale om forbrydere højt på strå?

I sagens natur vil jeg gerne snarest bede om de manglende akter fra anklagemyndigheden, således at aktindsigten endelig bliver komplet og jeg for denne del kan runde sagen af overfor ombudsmanden, da man også herfra venter et samlende svar fra mig – bl.a. omkring den manglende aktindsigt fra politiet/anklagemyndigheden og den offentlige forfølgelse.

Jeg har til orientering sat ombudsmanden på cc. Ombudsmandens doknr. er 15/05548.

Mvh.
Tinamaria

 
Vedhæftet:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedr. 1900-10170-00587-15
03-03-2017 14:55
ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;
Cc: post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;

Hej Rune

Det er skammeligt, at politiet dækker over politiet og nægter at have modtaget mine anmeldelser, som jeg har kvitteringer på, foruden jeg i mit svar af d. 10-8-2016 havde vedhæftet flere skrivelser, hvor politiet selv omtaler de pågældende anmeldelser. Jeg har indsat teksten fra min mail af d. 10-8-16 nederst i mailen. Jeg har også vedhæftet din foregængers svar i sagen af d. 13-7-15, hvor det ligeledes fremgår, at anmeldelserne findes. Ombudsmanden fik også den pågældende mail, som kan genmailes.

Til dit ad 1) kan jeg oplyse, at det bl.a. var d. 24-7-15, at Ditte Obel oplyser, at mine anmeldelser ligger hos anklagemyndigheden.

Jeg kan også oplyse, at jeg d. 27-8-2013 blev kontaktet af politibetjent Torben Christensen. På trods af en fyldig forklaring er der intet notat omkring afhøringen, hvor Torben hørte nærmere omkring min anmeldelse af Sorø kommune for overtrædelse af straffeloven, grundloven og menneskeretskonventionen. Under “afhøringen” fortalte jeg om hele det forudgående forløb og der er ikke nævnt et eneste ord herom, da jeg efter megen tovtrækkeri fik udleveret en smule mere aktindsigt.

Det var i øvrigt ved samme lejlighed, at jeg fangede politiets anklager Charlotte Grænge Larsen i både pligtforsømmelse, embedsmisbrug, medvirken i offentlig forfølgelse m.m.

Som det fremgår af politiloven:

§ 2. Politiet har til opgave
3)   at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold,

Politiet har fuldstændigt glemt, hvad deres reelle opgave er. Det er ikke politiets opgave at dække over korrupte og lovbrydende myndigheder, hvad enten det er politifolk, retspersoner, ministerier eller andre myndigheder.

Jeg har haft en interessant dialog med eksbetjent Andreas Hogsted, som beretter, at en sag som min vil blive bremset oppefra og det skal jeg love for, at den er, da jeg reelt ikke kan anmelde strafbare forhold til politiet, som selv medvirker i disse.

1:47 og igen 8:47 inde i min dokumentars 6. afsnit er der en optagelse med Slagelse politi, da man igen-igen havde tilsidesat demokratiets grundpiller.

 
Når sandheden skal frem – 6. afsnit
http://vindingforlag.dk/Dokumentarpics/DSC06425.jpg
https://youtu.be/HFmToVkqNQ8

6. afsnit
En betjent havde opfordret mig til at møde personligt op med min omfattende dokumentation, der aldrig var blevet forevist politiet.
Hos politiet kom en interessant person fra den første demonstration på banen med nogle overraskende synspunkter ...
Jeg fangede en vicepolitikommissær i løgn, bevisforvanskelse og nægtelse af at modtage anmeldelse ...

 

Som det fremgår af den anden optagelse 8:47 inde i dokumentaren, så nægter vicepolitikommissæren at modtage anmeldelse på båndoptagelsen med ham og han fælder sig selv ved at sende dette skriv dagen efter:
 

Ha, ha, ha ... “under den mundtlige fremstilling ” ... Tjo – politiet har en mærkværdig og meget usand måde at fremstille tingene på ... Den er i øvrigt strafbar!

 

Selvom jeg fangede vicepolitikommissæren i lodrette løgne og bevisforvanskelse og gik videre med sagen, blev han efterfølgende forfremmet til politikommissær. Det bliver derfor endnu mere interessant, når jeg yderligere kan dokumentere embedsmisbrug fra hans side i forbindelse med den uretmæssige fogedudsættelse, foruden at han bevisligt har bremset en efterforskning af fire knivstukne dæk og en smadret forrude og lur mig, om han ikke også er involveret i de udeblevne aktindsigter i de anmeldelser, som politiet gør sig store anstrengelser for ikke at udlevere til mig.
20:20 inde i 7. afsnit er der endnu en optagelse med Slagelse politi

 

Når sandheden skal frem – 7. afsnit
http://vindingforlag.dk/Dokumentarpics/DSC07839.jpg
https://youtu.be/Lj65QCCz_sM
7. afsnit
I dette afsnit bliver PET involveret, da politiet ikke efterforsker flere strafbare forhold som fire knivstukne dæk, en smadret forrude og en knivskade af en udegående, højdrægtig hoppe.
Der er ugler i mosen i Østre Landsret og retten i Næstved såvel som hos politiet.
Sorøs nye borgmester kommer på banen med overraskende toner og Sorø boligselskab løber fra ansvar.
Ankestyrelsen og Advokatnævnet kommer også på banen.


Der er optagelser med Justitsministeriet og Slagelse politi, som havde travlt med at henlægge en sag.

 

 

Derfor er det direkte løgn, når du under ad 3., 4. og 5. skriver, at “der ikke findes oplysninger, der kan bekræfte, de nævnte anmeldelser på de pågældende datoer”. Politiet har bl.a. journaliseret den ene under 1900-83990-0578-14.

Nu ved jeg jo, at der sidder minimum to korrupte betjente, som meget gerne ser, at jeg ikke får den sidste aktindsigt, som yderligere vil dokumentere politiets embeds- og magtmisbrug foruden deltagelse i offentlig forfølgelse, personhetz og korruption. Det er den eneste grund til, at man nu pludselig ikke kan finde mine anmeldelser, som førte til en uberettiget fogedudsættelse. Man har igennem årene gjort rigtig mange tiltag for at hindre min rettelige aktindsigt.

Hvis du har problemer med at finde de pågældende anmeldelser, er de markeret med rødt herunder.
Følgende er alene afgivet fra ssj@politi.dk siden demonstrationen i 2013:

Læst: Politianmeldelse af uregelmæssige hændelser - 11-04-2014 08:00
Læst: Ny anmeldelse fra Sorøvej 134, 4200 Slagelse - 14-04-2014 08:08
Læst: Opfølgning på anmeldelse af d. 10-4-14 og d. 13-4-14 samt ny anmeldelse af d. 1-5-14 på Sorøvej 134 - 02-05-2014 08:19
Læst: Sorøvej igen-igen :o) - 08-05-2014 08:18
Læst: 5. politianmeldelse for Sorøvej 134, Kindertofte, 4200 Slagelse - 09-07-2014 08:25
Læst: Vedr. Sorøvej 134, 4200 Slagelse - 09-07-2014 15:17
Læst: Vedr. 1900-77111-01084-14 samt anmeldelse af dommerfuldmægtig + undersøgelse ifm. torturkonventionen - 06-08-2014 08:18
Læst: Vedr. uretmæssig fogedudsætning d. 25-11-14 samt foretræde for Dronningen - 21-11-2014 07:39
Læst: Vedr. demonstration og den uretmæssige fogedudsætning - 24-11-2014 07:49

Læst: Anmeldelse af mulig demonstration d. 25-11-14 - 18-11-2014 08:04
Læst: Mere magtmisbrug - 27-11-2014 08:13
Læst: Vedr. demonstration - 01-12-2014 12:26
Læst: Violations of national and international laws - Overtrædelser af nationale og internationale love - 03-12-2014 12:52
Læst: Aktindsigt og egenaccess + særlig aktindsigt - 05-12-2014 08:36
Læst: Re: Anmodning om aktindsigt - 12-12-2014 13:16
Læst: Re: Anmodning om aktindsigt - rykker for aktindsigt - 29-12-2014 14:20
Læst: Re: Din anmodning om aktindsigt - 19-03-2015 13:07
Læst: Re: Svar på Deres henvendelser - 10-04-2015 14:04
Læst: Whisleblowerordning og manglende reaktion på korruption på højt plan - 13-04-2015 08:16
Læst: Att. Conny Petersen - vedr. Vinncent - 08-06-2015 08:05
SV: Stor korruptionssag - 12-06-2015 16:10
Læst: Stor korruptionssag - 15-06-2015 08:12
Læst: Forespørgsel - 09-06-2015 08:07
SV: Politianmelselse af tyveri og voldeligt overfald - 13-07-2015 13:36
SV: Aktindsigt - 10-07-2015 02:14
Læst: Re: Aktindsigt - 24-07-2015 14:36
Læst: Vedr. journal nr. RA-2014-49-0719 - 04-12-2014 13:55
SV: Korruption på højt plan - 29-07-2015 18:37
Læst: Korruption på højt plan - 30-07-2015 08:21
Din mail er modtaget - 29-09-2015 16:08
Læst: Vedr. 1900-00170-00283-14  - 30-09-2015 08:14
Din mail er modtaget - 23-11-2015 02:46
Din mail er modtaget - 30-11-2015 14:57
Læst: Endnu en bog til kommentering :o) - 30-11-2015 14:58
Læst: Att. anklager Charlotte Grænge Larsen - 23-11-2015 08:43
Læst: Musikdokumentar - brug af optagelser - 22-02-2016 08:26
Læst: Re: Vedr. musikdokumentar og tilladelse - 24-02-2016 12:50
Din mail er modtaget - 03-02-2016 22:13
Din mail er modtaget - 20-02-2016 00:38
Din mail er modtaget - 24-02-2016 01:49
Din mail er modtaget - 29-02-2016 19:52
Din mail er modtaget - 10-03-2016 02:56
Læst: Nye afsnit :o) - 01-03-2016 08:18
Din mail er modtaget - 26-01-2017 15:49
Læst: Vedr. 1900-70671-00009-16 - 26-01-2017 15:50

Ad 9) Det er endnu en parkeret anmeldelse fra politiets side, da jeg aldrig har hørt noget fra jer. Det er skammeligt, at politiet dækker over korrupte personer, som foretager grimme og meget strafbare handlinger!

Jeg finder det rigtig interessant, at Claus Mohr Hansen i hans skrivelse af d. 10-6-15 med journalnr. 1900-10170-00913-14 kalder anmeldelser for “hændelser”, som ikke er journaliseret, selvom flere politifolk oplyser, at disse “hændelser” ligger hos anklagemyndigheden. Det er sjovt nok også Claus Mohr Hansen, som har oplyst, at politiloven ikke er en rigtig lov, men snarere en hensigtserklæring ...

I mit skriv af d. 10-8-2016 gør jeg opmærksom på en partshøring fra politiets side, som aldrig er ført til ende. Denne er du let og elegant hoppet henover. Sjovt nok er det ligeledes Claus Mohr Hansen, som er involveret i den og dækker over politikommissær Kurt G. Nielsen, som har bremset nogle ret alvorlige anmeldelser og som er meget aktivt deltagende i offentlig forfølgelse.

Indtil videre har jeg kun oplevet henlæggelse af sager, manglende reaktioner på anmeldelser, forsømmelig opførsel fra betjente og politianklagere, løgne og bevisforvanskelse.

Jeg er nægtet indsigt i politiets sikkerhedslog, da bl.a. rapporten fra den uretmæssige fogedudsættelse er redigeret. Flere andre aktindsigter er både mangelfulde og dækket over af papir.

Jeg har fanget politiet og retten i løgn omkring fogedudsættelsen foruden selve rapporten er redigeret.

Jeg har aldrig fået nogen reaktion på de kritisable forhold og spørgsmål, jeg rejser i bogen “Når sandheden skal frem – kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet”.

Jeg kan KUN indgive anmeldelser til navngivne personer i politiet ...

Bare det at politiet en så uvillige til at udlevere aktindsigt, er jo et udtryk for, at man godt ved, at det der er foregået, på ingen måde er lovligt. Politiet dækker yderligere over at udlevere navne på politiets sagsbehandlere i en mail, jeg sendte d. 15-2-17, da jeg pludselig skulle skrive til jer. Det er nu tre uger siden og jeg har intet svar fået. Det drejer sig om:

1900-83990-0578-14
1900-30170-00783-14
1900-77111-01084-14

Jeg vil gerne have oplyst, hvem der har henlagt sagerne?

Det er så kritisabelt, at jeg hverken kan indgive skriftlige anmeldelser, møde frem personligt eller telefonisk uden at blive afvist. Således frataget muligheden for at bringe strafbare forhold og offentlig forfølgelse til ophør, er jeg yderligere frataget muligheden for at få indblik i, hvem mine forefølgere er, da jeg også er nægtet indsigt i CPR.

Når jeg sammenholder politiets embeds- og magtmisbrug sammen med alt det, som foregår i retten i Næstved og andre retsinstanser, så er der ingen tvivl om, at politiet meget aktivt medvirker i offentlig forfølgelse, korruption og embedsmisbrug. Offentlig forfølgelse er faktisk noget af det mest strafbare, myndigheder kan deltage i.

Der er jo frit spil i bolledejen, for rigsadvokaten har nægtet mig at overgå til en habil politikreds med begrundelsen “interessekollissioner”, hvilket er en meget rammende og sand beskrivelse. Dog siger man, at “vi kender godt lovens bogstav, men her har vi nogle interesser, vi sætter OVER loven”. Det er også korruption ...

Jeg har trods flere forespørgsler aldrig fået oplyst, om min telefon er aflyttet, hvilket jeg har krav på at få oplyst, når jeg forespørger herpå.

Jeg synes, det er på tide at udlevere de manglende aktindsigter og jeg skal bede ombudsmanden om at træde aktivt ind i sagen og være behjælpelig hermed. Sagsnr. hos ombudsmanden er 15/05548. Ombudsmanden har ligeledes mailen af d. 10-8-16 med de vedhæftede filer jf. nedenstående mail.

Jeg vil også gerne have hjælp til at overgå til en habil politikreds, da jeg har en række anmeldelser af flere politifolk, dommere og andre korrupte myndigheder, som meget aktivt deltager i offentlig forfølgelse, som skal bremses NU.

Mvh.
Tinamaria

http://denoffentlige.dk/politiet-skjuler-titusindvis-af-politianmeldelser

 
Dialogen med Morten Frørup indsat under linket med politianmeldelser
 
Vedhæftet:
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Hvorfor finder den offentlig forfølgelse sted?
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk