Tinamarias Blog - Højesteret ...

 
 
Her kan du læse om dialogen med Højesteret ...
 
Skakmat og glædelig jul :o)
 
22-12-2017 00:48
post@ombudsmanden.dk;Justitsministeriet;civil.nae@domstol.dk;´Retten i æstved´;Post@OestreLandsret.dk;SAK@ankl.dk<SAK@ankl.dk>;
rigsadvokaten@ankl.dk; saoek@ankl.dk;Grønfeldt Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>; samfund@advokatsamfundet.dk;aast-aalborg@ast.dk;lsr@lsr.dk;skm@skm.dk;
post@procesbevillingsnaevnet.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk;densaerligeklageret@hoejesteret.dk;post@hoejesteret.dk;
civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk;post@statsforvaltningen.dk;SSJ@politi.dk;ssj-Anklagemyndig@politi.dk;politi@politi.dk;
Gert Jørgensen (Borgmester);mail@politiklagemyndigheden.dk
 
Kære forfølgere - kære stat
 
Jeg siger hermed SKAKMAT og tak for dysten
 
Jeg er sikker på, at I får lidt tid til at læse imellem jul og nytår – http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen.html
 
Glædelig jul og godt nytår.
 
Mvh.
Tinamaria og alle hestene
 
P.s. Jeg er sikker på, at hestene nu får deres eget sted at bo, så dem skal I ikke bekymre jer mere om

P.p.s. Skal vi have kaffe i det nye år?  
 
 

Kære af Den særlige klagerets D-031-18
07-07-2018 17:40
post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;

Hejsa

Jeg skal hermed indbringe Den særlige klagerets afgørelse af d. 26-6-18.

Jeg finder det stærkt kritisabelt, at Den særlige klageret bl.a. har set igennem fingre med:

 

* åbenlys offentlig forfølgelse uden at gå nærmere ind i sagen

* afvisning af en sag som tillige er indgivet indenfor fristen og hvor sagen har en lang række kritisable forhold

* ikke reagerer på de meget grove forhold, der er indbragt og som overtræder flere nationale såvel som internationale love

* ikke har reageret på en parkeret kæresag på andet år i Østre Landsret, som landsretten ikke har juridisk belæg for at afvise, men heller ikke ønsker at behandle

 

Materialet som Den særlige klageret modtog, forefindes på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogsaerlig.html. Såfremt Højesteret ønsker materialet tilsendt digitalt, så lad mig venligst vide dette.

Jeg håber, at Højesteret i denne sag vil respektere, at jeg er omfattet af henholdsvis retsplejelovens § 325 stk. 2 og 3 og derved § retsplejelovens § 331, stk. 1, nr. 1 samt retsafgiftslovens § 13 stk 2.

I lyset af Højesterets tidligere ageren vil jeg ikke lægge skjul på, at jeg ikke nærer de store forhåbninger om en retfærdig sagsbehandling, men jeg nærer da ønske herom.

 

Påstand vedr. Den særlige klagerets D-031-18

A. Den særlige klageret og/eller Højesteret skal forholde sig til den indsendte klage over funktionschef Susan Blixenkrone-Møller og dommer Camilla Ljørring, hvor klagen over dommer Camilla Ljørring er indbragt indenfor tidsfristen, hvilket Den særlige klageret selv oplyser.

Derudover er det en alvorlig sag også at tilsidesætte retsplejelovens § 60 og § 61 foruden at udelukke sagsøger fra telefoniske retsmøder, når man som dommer er bekendt med konsekvenserne heraf – herunder påtrængende omstændigheder og konsekvenser for uskyldige dyr. To dommere har på trods af politianmeldelser sat sig i dommerstolen.

B. Den særlige klageret og/eller Højesteret skal forholde sig til den parkerede kæresag i Østre Landsret, som nu ligger parkeret på andet år.

C. Den særlige klageret og/eller Højesteret skal forholde sig til den samlede, retslige forfølgelse, jeg i årevis har været udsat for.

 

Subsidiær påstand

Subsidiært må Højesteret jf. Torturkonventionens artikel 22, stk. 5 pkt. b henvise den samlede offentlige forfølgelse for kommiteen, da ingen danske myndigheder har overholdt torturkonventionens artikel 1, 2, 7, 12, 13, 14 og 16.

I henhold til FNs torturkonvention er der ingen forældelse og Danmark har tilsluttet sig jf. BKI nr 88 af 23/10/1987 - https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=71593&exp=1

 

Begrundelse

Offentlig forfølgelse alias gang stalking alias korruption alias embedsmisbrug er noget af det mest alvorlige, myndigheder kan begive sig af med bl.a. jf. straffelovens § 146, § 148, § 150, § 155, § 156, § 157, § 157a, § 157b og jf. straffelovens § 81 er der et skærpet strafansvar. Af samme årsag har politiet, rigspolitiet, justitsministeriet og ombudsmanden afskåret mig fra at få de strafbare forhold efterforsket.

 

Nærværende kære kan følges på http://www.tinamarias.dk/blog/dialoghojesteret. Gang stalking er beskrevet her - http://www.tinamarias.dk/blog/gangstalking og her www.tinamarias.dk/blog/hvordangangstalking.

Mvh.
Tinamaria

 
Læs hvordan DUP blåstempler løgn og lovbrud i hestesagen
 
Læs hvordan statsadvokaten i København blåstempler løgn og lovbrud i hestesagen
 
Læs hvordan rigspolitiet vasker hænder
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk