Tinamarias Blog - dialog ombudsmanden fortsat ...

 
 

Her kan du læse fortsættelsen af dialogen med ombudsmanden omkring skattesagen, den offentlige forfølgelse, hestesagen og indbringelse af korruptionsforløbet for FNs torturkonvention ...

Dialogen er fortsat fra http://www.tinamarias.dk/blog/dialogombud.html

 

Hastesag samt dok.nr. 17/04413-2/TRT
13-07-2018 15:34
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;Folketingets Oplysning<folketinget@ft.dk>;aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>;
zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;
soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;
trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;
mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;
naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;
michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;
britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;
per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;
peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;
postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;
post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;
post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;
direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;
soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>;
sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
politi@politi.dk<politi@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;

Hejsa

Jeg har igen været forsinket med at indbringe eksempler på den offentlige forfølgelse alias gang stalking, så der er meget andet materiale på vej i henhold til ombudsmandens dok.nr. 17/04413-2/TRT af d. 9-10-17.

I mellemtiden skal jeg bede ombudsmanden om en hastebehandling af de to vedhæftede afgørelser, som tillige også skal indgå i dok.nr. 17/04413. Jeg skal indstille til, at vi holder fremsendt materiale til at blive behandlet under samme sagsnummer og i stedet bruger overskrifter som “dok.nr. 17/04413 DUP – hestesagen”, “dok.nr. 17/04413 statsadvokaten i København – hestesagen”, “dok.nr. 17/04413 rigsadvokaten – hestesagen” etc.

Jeg vil gerne afskære ombudsmanden fra brug af ombudsmandslovens § 7, stk. 2 jf. de to vedhæftede dokumenter:

7, Stk. 2. Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene.

Derfor skal ombudsmanden på banen inden retsmødet d. 29-8-18, da ombudsmanden herefter ikke har mulighed for at skride ind og/eller udtale sig.

Jeg vil i stedet i henhold til § 22 bede ombudsmanden udtale sig om hestesagen, som allerede d. 22-12-17 blev fremsendt til ombudsmanden såvel som DUP, rigsadvokaten, statsadvokaten i København og justitsministeriet, ligesom der flere gange blev klaget til rigspolitiet uden reaktion før 4 måneder senere. Der er ingen grund til at bruge ombudsmandslovens § 20, da der er tale om to forhold, som ikke kan påklages andre steder jf. vedhæftede. Det drejer sig om Line Scharfs afgørelse fra statsadvokaten i København foruden DUPs afgørelse. Derudover skal hestesagen deles i to – den del der relaterer til rigspolitiet, DUP og statsadvokaten i København og delen med straffesagen, som ombudsmanden jo ikke skal forholde sig til. Når jeg nævner andre, retslige anliggender og forhold, er det blot informationer herom til ombudsmanden og som ikke kræver besvarelse, da jeg kender ombudsmandens holdninger, men det er informationer, der hører til sagen/forløbet.

Retten vil aktuelt hindre mig i at indkalde de respektive sagsbehandlere fra DUP og statsadvokaten i straffesagen, hvorved jeg afskæres fra at synliggøre, at der end ikke har fundet en regulær undersøgelse sted samt belyse øvrigt indflydende forhold. I forhold til ombudsmandslovens nævnte paragraffer må du gerne udtale dig om henholdsvis DUP og statsadvokaten i København. Lovparagraffer er indsat nederst.

Jeg vil ligeledes bede ombudsmanden komme med en udtalelse omkring rigspolitiet, som først besvarer henvendelse længe efter den første klage d. 18-12-17 over henholdsvis påbud og politiets fremgangsmåde i sagen.

Selvom ombudsmanden allerede imens sagen fandt sted, havde mulighed for at gøre brug af ombudsmandslovens § 17, så fravalgte man dette. Justitsministeriet har endnu ikke svaret på nogen som helst henvendelse i selve hestesagen og det er nu syv måneder siden, at politiet med flere løgne, lovbrud og pligtforsømmelser stjal mine otte firmaheste, hvoraf den ene ulovligt er blevet aflivet, fordi hverken ombudsmanden, politiet eller justitsministeriet m.fl. – som sædvanligt ikke – reagerede på trods af de grelle forhold og åbenlyse fejl ...

Der er i sagens natur stor berøringsangst overfor hestesagen, da den er så åbenlyst fejlbehæftet, strafbar og handler om noget helt andet -  nemlig gang stalking. Det er sådan noget, som whistleblowere som jeg kommer ud for og det er den eneste grund til alle mine sager. Gang stalking er beskrevet her - http://www.tinamarias.dk/blog/gangstalking.

Mit svar til DUPs afgørelse jf. vedhæftede kan læses på http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-317-112-18.html. DUP undersøgte end ikke sagen, inden de afviste at indlede en efterforskning. Den uafhængige politiklagemyndighed havde modtaget mine syv båndoptagelser med politiet såvel som de to meget kritisable aktindsigter fra politiet, som i sig selv burde have udløst en række spørgsmål og ikke mindst undersøgelser, da jeg synliggører en række løgne, forsømmelser, digtninger fra politiet, tilsidesættelse af retspraksis/forskellige lovgrundlag og en række øvrige kritisable forhold, som tilsidesatte min retssikkerhed og dyrenes velfærd.

Under min mail af d. 24-4-18 på http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-317-112-18.html fremgår det, at DUP modtog to links til de stærkt kritisable aktindsigter, hvor jeg fangede ikke kun politiet, men også anmelderne og min staldejer i løgne. Derfor er DUPs afgørelse klart forsømmelig.

Den første meget kritisable aktindsigt fra politiet findes her - http://www.tinamarias.dk/blog/aktpolhest.html

Den anden lige så kritisable aktindsigt fra politiet – herunder en inhabil advokaturchef - findes her - http://www.tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html

At der er ugler i mosen, kommer også til udtryk i, at sagen fra rettens side har været forhalet udover normal praksis. Her har man igen ikke taget hensyn til dyrenes tarv eller de nye, uretmæssige hesteejere.

 

http://www.tinamarias.dk/blog/dialogsak.html findes Line Scharfs udtalelser i SAK-2018-3100210 og på http://tinamarias.dk/blog/dialogstatsadvokat findes SAK-2018-31002. Bemærk venligst, at Line Scharf fra statsadvokaten i København i den vedhæftede fil end ikke har rettet sagsnummeret i pdf.filen, som er sendt via min e-boks. Sagsnummeret er SAK-2018-3100210 inde i skrivelsen og pdf.en er pålydende SAK-2018-31002, som også behandles i anklagemyndigheden. Det er ikke betryggende, at det er den samme sagsbehandler, der er på samme sag, når hun også tidligere har foretaget fejlbehandlinger og har blåstemplet andre sager med åbenlyse pligtforsømmelser fra både politiet og DUP. Disse sager forefindes ligeledes på min blog http://www.tinamarias.dk/blog/sager.html. Jeg henviser her til bl.a. den politianmeldelse, jeg sendte til ombudsmanden d. 6-3-17 i et forsøg på at komme fri af den offentlige forfølgelse i politikredsen såvel som retskredsen og øvrige steder i myndighedssystemet. Jeg fremsender ny mail herom. Den anden sag findes på http://www.tinamarias.dk/blog/kronologisk6.html og jeg finder http://www.tinamarias.dk/blog/korsak.html interessant.

 

Jeg henviser ligeledes til http://tinamarias.dk/blog/poloff, hvor holdningen til mine henvendelser hos politiet er tydelige. Holdningen stemmer overens med, at rigspolitiet slet ikke har reageret på min henvendelse af d. 18-12-17 samt efterfølgende henvendelser. Svaret fra rigspolitiet fire måneder senere findes på http://tinamarias.dk/blog/dialogrigspoliti.html. Endelig er der også alle de kritisable forhold, jeg gør rigsadvokaten opmærksom på i forbindelse med min anden anmodning om skift af politikreds med hensyn til alle de kritisable forhold i politikredsen jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogrigsadvokat, samt alle øvrige forhold under punktet politi på http://www.tinamarias.dk/blog/sager.html. I lyset af gang stalking er det interessant, at rigsadvokaten ved den første anmodning om skift af politikreds bruger begrundelsen “interessekollissioner”.

 

Det er selvfølgelig dybt beskæmmende, at politiet har overtrådt dyreværnslovens § 23 i den kritisable hestesag, da de er bekendt med, at jeg havde klaget over påbud. Jeg havde også udbedt mig advokat både mundtligt og skriftligt d. 16-12 og 18-12. Når der således er klaget over et påbud, hænger det jo ikke sammen, at politiet sælger hestene, uden at sagen overhovedet har været for en dommer eller rigspolitiet har haft mulighed for at udtale sig, men i lyset af gang stalking passer det hele som fod i hose. Rigspolitiet svarede jo først 4 måneder senere og har reelt således ikke behandlet min klage – også i henhold til det sene svar ...

 

* Jeg modtager politiets påbud d. 8-12-17. Jeg bliver ikke informeret om klagemuligheder og tidsfrister.

* Jf. det fremsendte påbud som først fremsendes og modtages d. 14-12, har jeg 14 dage til at klage til Rigspolitiet.

* Allerede d. 22-12 har politiet fjernet hestene – uden at have talt med mig og derfor vidste politiet ikke, hvorvidt hestene har været tilset d. 21.

 

Det er selvfølgelig yderligere beskæmmende, at der tillige har været en inhabil advokaturchef på sagen jf. http://www.tinamarias.dk/blog/aktpolhest1.html.

Det taler også for sig selv, at det var politibetjent Connie Petersen og dyrlæge Maria Kaup, som var særligt indkaldt til at deltage i hestetyveriet d. 22-12 – de skulle nemlig sikres lidt “oprejsning” for fire afsnit i dokumentarserien “Når sandheden skal frem”, hvor jeg behandler den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse i 2015. Da jeg kunne dokumentere, at det var en falsk anmeldelse, ville politiet og rigsadvokaten sjovt nok ikke gå videre med sagen ...

Jeg skal også bede ombudsmanden om hjælp til at få udleveret aktindsigt fra politiet, som Line Scharf også har stillet sig hindrende i vejen for. På http://www.tinamarias.dk/blog/aktpol.html er jeg bl.a. nægtet aktindsigt under henvisning til statens sikkerhed og jeg skal også bruge aktindsigten i både hestesagen, straffesagen på http://www.tinamarias.dk/blog/strafret.html og erstatningssagen jf. www.tinamarias.dk/blog/erstatningtibet.  

Det er tankevækkende, at jeg allerede i 2013 forudså nødvendigheden af en online retssag ... Da jeg er udsat for så grim og omfattende gang stalking, er jeg nødsaget til at lægge min straffesag på nettet og den kan følges her - www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt og http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpape.

Jeg fortsætter den aktuelle dialog med ombudsmanden på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogombud.html til http://www.tinamarias.dk/blog/dialogombud1.html.
I første omgang undlader jeg at samle det linkede materiale til ombudsmanden, da det er nemmest at navigere via de foreslåede og oplyste links. Såfremt der er spørgsmål eller uklarheder, er det måske nemmere og hurtigere lige at drøfte det telefonisk? Jeg kan træffes på 40 91 20 93, hvis der er behov herfor.
Jeg vender tilbage med yderligere bilag i 17/04413, hvor senest IRS og Udbetaling Danmark også har været på banen med dokumenteret chikane.

Mvh.
Tinamaria

 

Fra https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=143235:

Kapitel 2
Ombudsmandens kompetence
§ 7. Ombudsmandens virksomhed omfatter alle dele af den offentlige forvaltning. Ombudsmandens virksomhed omfatter også frihedsberøvedes forhold på private institutioner m.v., hvor frihedsberøvelsen er sket enten i medfør af en afgørelse truffet af en offentlig myndighed, på opfordring af en offentlig myndighed eller med samtykke eller indvilligelse fra en offentlig myndighed. Endvidere omfatter ombudsmandens virksomhed børns forhold på private institutioner m.v., som varetager opgaver umiddelbart i forhold til børn.
Stk. 2. Ombudsmandens virksomhed omfatter ikke domstolene.

Kapitel 5
Iværksættelse af undersøgelse på eget initiativ og inspektion
§ 17. Ombudsmanden kan af egen drift optage en sag til undersøgelse.
Stk. 2. Ombudsmanden kan gennemføre generelle undersøgelser af en myndigheds behandling af sager.

Kapitel 6
Sagens oplysning
§ 20. Ombudsmanden må ikke udtale kritik, afgive henstilling m.v., før vedkommende myndighed eller person har haft lejlighed til at udtale sig.

Kapitel 7
Bedømmelse og reaktion
§ 22. Ombudsmanden kan fremsætte kritik, afgive henstillinger samt i øvrigt fremsætte sin opfattelse af en sag.

 
Vedhæftet:
 
 
 
 
 
Ligeledes vedhæftet:
 
 
 

Dokumentation for mit udsagn om, at pdf.filen fra statsadvokaten i København har ét sagsnummer inde i mailen og et andet i selve filnavnet.

Bemærk, at det er mig, der har tilføjet en dato, så jeg kan finde rundt i det omfattende materiale. Det korrekte filnavn fremgår imidlertid på e-boks.

 
 
 
 
 
 

Vedr. Dok.nr. 18/03265-3/ME
08-08-2018 21:54
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;
Cc: Justitsministeriet<jm@jm.dk>;René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;Folketingets Oplysning<folketinget@ft.dk>;
aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;
karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>;zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;
josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;
rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;
kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;
rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;
mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;
simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;
henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;
carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;
mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;
bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;
hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;
peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;
dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;
center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;post@domstolsstyrelsen.dk<post@domstolsstyrelsen.dk>;
densaerligeklageret@hoejesteret.dk<densaerligeklageret@hoejesteret.dk>;post@hoejesteret.dk<post@hoejesteret.dk>;
poul.madsen@eb.dk<poul.madsen@eb.dk>;dagbladet@sn.dk<dagbladet@sn.dk>;direktionen@sn.dk<direktionen@sn.dk>;
nyheder@pol.dk<nyheder@pol.dk>;1929@bt.dk<1929@bt.dk>;tva@dr.dk<tva@dr.dk>;
soroeavis.red@sn.dk<soroeavis.red@sn.dk>;radioavisen@dr.dk<radioavisen@dr.dk>;plan@tv2.dk<plan@tv2.dk>;
1234@tv2.dk<1234@tv2.dk>; sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;

Hejsa

Tak for skrivelsen af d. 24-7-18 og tillykke med ombudsmandens selvmord

Et eller andet sted må myndigheder være masochister ... Hvis I vil have det på den måde, så fint med mig – jeg tilbød jer en respektabel udvej

Jeg spillede ombudsmandskortet til Søren Pape, fordi det havde været en god og ordentlig måde at stoppe hestefarcen og straffesagen. I stedet har ombudsmanden begået selvmål og selvmord og endnu engang vist, at ombudsmanden aldrig går borgerens ærinde, men myndighedernes og det uagtet hvor grove forhold der er tale om. Artiklen “Ombudsmandens selvmord” kan læses på http://tinamarias.dk/blog/ombudsmandensselvmord

Når jeg retter henvendelse til ombudsmanden og gør opmærksom på, at der er foregået noget i hestesagen – eller andre sager, som ikke er i overensstemmelse med dansk lov, international lov, retspraksis etc. er det ikke ombudsmandens fremmeste opgave at beslutte, hvorvidt klagen giver tilstrækkelig anledning til en undersøgelse ... Det er bare en kendt undvigemanøvre og jeg kender efterhånden rænkespillene ...

Som jurist burde ombudsmanden vide bedre og her handler det om at forholde sig til sagens reelle indhold og fakta og ikke begive sig ud i hverken subjektive, skønsmæssige eller paradehenvisninger og vurderinger. Det kaldes officialprincippet, som ombudsmanden selv jf. http://www.ombudsmanden.dk/myndighedsguiden/generel_forvaltningsret/officialprincippet/ har defineret og indskærpet myndigheder at bruge. Hvorfor overholder ombudsmanden ikke selv så vigtig en forudsætning for en sags vurdering/behandling?

Ombudsmanden modtog hestesagen incl. båndoptagelserne d. 17-1-18 jf. http://tinamarias.dk/blog/dialogombud. Det der er allemest grotesk ved ombudsmandens svar af d. 24-7-18 er, at ombudsmanden end ikke har overholdt officialprincippet, men blot ukritisk læner sig op ad myndigheder, som i forvejen er kendt for pligtforsømmelser, embedsmisbrug og deltagen i den offentlige forfølgelse af mig:

Jeg har lagt vægt på følgende oplysninger, som fremgår af de indsendte bilag:

Den Uafhængige Politiklagemyndighed traf den 24. april 2018 afgørelse om
ikke at indlede en efterforskning mod politiassistent Tina Mertz eller specialanklager
Maria C. Jepsen på baggrund af dine anmeldelser. Denne afgørelse
blev tiltrådt af Statsadvokaten i København den 28. juni 2018. Både Den Uafhængige
Politiklagemyndighed og statsadvokaten lagde vægt på, at der ikke
var rimelig formodning for, at der var begået et strafbart forhold.

Jeg har ved min beslutning om ikke at undersøge denne sag yderligere særligt
lagt vægt på, at myndighedernes afgørelser hviler på skønsmæssige vurderinger
af sagens omstændigheder, herunder især om der er en rimelig formodning
for, at der er begået noget strafbart.

Jeg kan ikke foretage en sådan skønsmæssig vurdering af sagen på en anden
eller bedre måde end Den Uafhængige Politiklagemyndighed og Statsadvokaten
i København, som har særlige forudsætninger for at træffe afgørelser
på området bl.a. i kraft af deres erfaringer om, hvad der efter praksis kræves,
for at en straffesag kan forventes at føre til domfældelse.

Jeg kan derfor kun kritisere myndighedernes afgørelser, hvis der er særlige
omstændigheder i sagen. Det kan f.eks. være, hvis myndighederne ikke har
undersøgt sagen godt nok, eller hvis afgørelserne er udtryk for en usaglig for-
skelsbehandling. Efter min gennemgang af sagen mener jeg ikke, at den indeholder
den slags særlige omstændigheder.

 

1. Skal vi blive enige om, at 7 båndoptagelser og 2 kritisable aktindsigter med lovbrud og løgn fra politiet hæver sig langt ud over “rimelig formodning”?

2. Siden hvornår har diverse myndigheder fået beføjelser til at tilsidesætte flere dansk gældende love og foretage skønsmæssige vurderinger i stedet for objektive, saglige vurderinger på basis af fakta, beviser og dokumentation?

3. Siden hvornår er det samme sket for ombudsmanden og viser dette netop ikke, at ombudsmandsfunktionen er helt ude af funktion, når ombudsmanden ikke længere selv gennemgår dokumentation, men blot læner sig subjetivt op ad andre myndigheders fejlbehandlinger?

4. Som det fremgår af http://tinamarias.dk/blog/dialogombud, så var jeg fremsynet og orienterede DUP, rigsadvokaten og statsadvokaten i København samtidig, da jeg kende rumlen. Hverken DUP eller statsadvokaten i København har således nogen undskyldning for ikke at have gennemgået relevant materiale, hvilket tillige gælder ombudsmanden.

5. Jeg vil mene, at offentlig forfølgelse henhører under særlige omstændigheder. Desforuden fremgår det klart og tydeligt af mine 7 båndoptagelser og 2 aktindsigter, at hverken DUP eller statsadvokaten i København – og nu heller ikke ombudsmanden – har undersøgt sagen godt nok ...

Hverken subjektive eller skønsmæssige vurderinger hører hjemme i et retssamfund og det er ikke blevet mindre grotesk, når man følger hestesagen henover rigspolitiet, DUP, rigsadvokaten, statsadvokaten i København, justitsministeriet og ombudsmanden. At ombudsmanden vil blåstemple noget så indlysende forkert som DUP og statsadvokaten i København overrasker ikke, men jeg kan kun give udtryk for, at det er direkte tåbeligt i lyset af bevisets stilling. Der er jo også en grund til, at jeg har politianmeldt ombudsmanden for medvirken ved passitivitet og det ser ud til at fortsætte ...

Når man kigger på vidneindkaldelsen i straffesagen i hestesagen på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenvidneliste, så er der indlysende grunde til, at en række myndigheder og myndighedspersoner ikke vil udspørges om deres pligtforsømmelser under strafansvar – ret interessant at netop retten i Næstved bremser herfor i lyset af, at vi burde være et retssamfund, hvor det er vigtigt for demokratiets overlevelse, at vi netop kan stole på domstolene og vores politi ... Hestesagen og straffesagen vidner imidlertid om det stik modsatte ...

Det er i øvrigt humor på højt plan, at rigsadvokaten d. 23-5-18 jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogpol.html sætter specialanklager Maria C. Jepsen til at tage stilling til, hvorvidt hun og politikredsen er inhabile ... Hun skal føre en straffesag imod mig sidst på måneden, hvor hun ikke engang har formalia i orden og har begået lovbrud, undladt at sagsoplyse korrekt og deltager i den offentlige forfølgelse af mig ...

Da jeg fik samlet mig op på stolen igen, som jeg grinende faldt ned af, følte jeg faktisk medlidenhed med “retssamfundet”, som i fuld offentlighed udstiller en stor fuckfinger til en borger og viser, hvor lidt respekt man har for borgere.

De fleste ville nok blive sammenbidte over en sådan “tort”, men jeg har kun hovedrysten overfor det og reelt er det ikke politikredsen selv, der skal tage stilling til inhabilitet – politiet har tidligere oplyst, at det er rigsadvokatens område og derudover er justitsministeren i henhold til retsplejelovens 98 og 98, stk. 3 tilsynsførende med både statsadvokater, rigsadvokaten og offentlige anklagere. Det taler derfor helt for sig selv, når justitsministeren end ikke ønsker, at en sag bliver behandlet i en habil politi- og retskreds, hvor statsadvokaten endda i henhold til retsplejelovens § 104, stk. 3 har mulighed for at pålægge en anden politidirektør at overtage sagen ...

Lad os lige blive enige om én ting, som også beviser, at retten i Næstved er aktører i hestetyveriet. Politiet ville ALDRIG køre frem på den måde uden at have rygdækning fra retten ...

 

Retten i Næstved i straffesagen
Retten i Næstved har alene i straffesagen overtrådt retsplejelovens § 843a:
§ 843 a. Retten skal fremme enhver sag med den hurtighed, som dens beskaffenhed kræver og tillader. Hovedforhandlingen skal så vidt muligt berammes inden for 2 uger fra anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten og til et sådant tidspunkt, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid. Er sigtede varetægtsfængslet, skal hovedforhandlingen gennemføres hurtigst muligt.
Stk. 2. Det påhviler anklagemyndigheden og forsvareren at tilrettelægge deres virke på en sådan måde, at sagen kan gennemføres inden for rimelig tid.
8 måneder er bestemt ikke indenfor rimelig tid ...

Der er flere årsager til, at retten i Næstved helt bevidst har trukket sagen så længe og nu også stiller en masse hindringer i vejen. Det må unægtelig afføde nogle tanker og spørgsmål om, hvad formålet og gevinsten er? Hvilken interesse har retten i Næstved i, at sagen endnu ikke er behandlet, retten har nølet, ikke overholdt retsplejelovens § 843a, hindrer retsplejelovens § 896, stk. 6 og 898, stk. 2?

Jeg har lagt yderligere info – herunder om skyldsspørgsmålet på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenindledning.  

Retten er ganske inhabile til overhovedet at behandle sagen jf. min politianmeldelse af d. 6-3-17, hvor flere af rettens dommere såvel som politikredsens politifolk blev politianmeldt. Når sagen alligevel bliver behandlet i retten i Næstved, så overtræder det både forvaltningsloven og retsplejelovens § 61.

Min bilagsførelse i straffesagen kommer til at give indblik i, i hvor stort et omfang både politiet, rigspolitiet, DUP, rigsadvokaten, statsadvokaten i København, justitsministeriet og ombudsmanden har lavet embedsmisbrug og pligtforsømmelser. Det er bl.a. derfor, retten nu forsøger sig med en påtvungen forsvarsadvokat jf. http://www.tinamarias.dk/blog/paaduttetforsvarsadvokat.

 

Politianmeldelsen d. 6-3-17 – DUP – statsadvokaten i København

Som bekendt sendte jeg politianmeldelsen af d. 6-3-17 til ombudsmanden med klar og tydelig besked om, at politiet ikke ville modtage eller gennemgå mine politianmeldelser, som i 2014 bl.a. førte til en uretmæssig fogedudsættelse, hvor alle fire retsinstanser deltog. Jeg gjorde ligeledes klart og tydeligt i politianmeldelsen til ombudsmanden opmærksom på, at jeg kunne dokumentere endnu mere forfølgelse fra politikommissæren, men at politiet nægtede mig aktindsigt ...

Som bekendt gjorde ombudsmanden opmærksom på, at politianmeldelser skal indgives til politiet og det havde jeg ligesom forsøgt flere gange, hvorfor jeg til sidst – forgæves - rettede henvendelse til ombudsmanden ... Politiet, anklagemyndigheden og justitsministeriet var sat på cc. Anmeldelsen kan læses på http://www.tinamarias.dk/blog/ombudsmanden.

Jeg hørte intet fra politiet, men derimod fra DUP. I stedet for at indsætte en masse dokumenter og mails i denne henvendelse, skal jeg opfordre til at læse dialogen med DUP på http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-2017-313-0726.html. Da jeg gør DUP opmærksom på, at jeg hverken har fået aktindsigten fra politiet eller har fået lejlighed til at fremlægge materiale, valgte man at opfatte det som en klage og sendte sagen direkte til statsadvokaten i København, som overhovedet ingen undersøgelse foretog, men blot ukritisk tilsluttede sig DUPS afvisning af sagen ... Hverken DUP eller statsadvokaten i København har reelt undersøgt sagen og det tilslutter ombudsmanden sig???

Hverken DUP eller statsadvokaten i København gjorde sig den ulejlighed at tilvejebringe den dokumentation, som jeg gjorde opmærksom på kunne dokumentere endnu mere forfølgelse alene fra politiet. Hvorfor udbad hverken DUP eller statsadvokaten i København sig den nægtede aktindsigt? Fordi begge instanser udmærket var klar over, at hvad jeg oplyste, var sandt; at det ville fremskaffe mere dokumentation og at jeg helt reelt er udsat for den forfølgelse, jeg beskriver.

Jeg hørte først fra politiet 7½ måned senere jf. http://www.tinamarias.dk/blog/aktpol.html. På intet tidspunkt har hverken politiet, DUP, statsadvokaten i København eller ombudsmanden hørt hele historien eller set min dokumentation – et forhold som ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen i 2010 kritiserede politiet og statsadvokaterne for ikke at gøre, inden politiet besluttede at afvise sagen = sagen blev slet ikke fremstillet for politiet. Politiadvokaten dengang er den nu inhabile advokaturchef, som har været inde over hestesagen på trods af åbenlys inhabilitet ...

 

Alt det her indebærer at:

1. jeg er afskåret fra at få politiets hjælp til de strafbare forhold, der foregår omkring mig.

2. jeg er afskåret fra at få rettens hjælp – herunder retfærdige retssager i overensstemmelse med dokumentation, fakta og lovgrundlag.

3. jeg er afskåret fra at få hjælp fra justitsministeriet.

4. jeg er afskåret fra at få hjælp fra ombudsmandens hjælp.

5. jeg er også afskåret fra at få hjælp fra medier, som flygter, når jeg retter henvendelse.

6. Samtlige myndigheder har frit råderum til både at gøre mig hjemløs, chikanere, stjæle mine firmaheste, nægte rettelige erstatninger og den retslige forfølgelse får lov til at fortsætte henover flere andre instanser – herunder også fra Skat.

 

Rettens og politiets deltagelse i hestestuntet

Der er flere årsager til, at retten i Næstved bevidst har forsinket og forhalet retsmødet.

1. Man har været overrasket over, at jeg fik båndet alle samtalerne.

2. Man havde ikke regnet med, at jeg ville dissekere de to aktindsigter fra politiet, som politiet lagde hindringer i vejen for.

3. Man skulle lige havde det korrupte DUP på banen jf. http://www.tinamarias.dk/blog/DUP-317-112-18.html.

4. DUP skulle også mandsopdækkes af den lige så korrupte statsadvokat i København jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogsak.html.

5. Man har ikke anet sine levende råd, da man kender min måde at dokumentere på.

6. Mange steder er man klar over, at der er begået fejl – uden at handle på det ...

7. For at genere mig mest muligt, men rettidig omhu gælder altså også for myndigheder – og i særdeleshed når der er levende dyr involveret.  

 

Jeg har vidst fra første færd, at retten i Næstved var involveret i hestestuntet, men der er flere andre forhold, som bekræfter dette:

 

1. politiet og retten ignorerede mit ønske om en bestemt advokat og beskikkede en efter deres hovede, men først da hestene var afhændet.

2. retten i Næstved var to måneder om at sende sagen til min advokat, hvad der normalt tager 8-14 dage.

3. retten i Næstved har aflyst restmødet.

4. retten/politiet har trods flere rykkere ikke fremsendt sagen til mig, som min advokat fik.

5. retten i Næstved afskærer mig fra at båndoptage retsmødet og vil først tage stilling til spørgsmålet til hovedforhandlingen, så jeg ikke kan indbringe sagen for højere ret.

6. retten i Næstved afskærer mig fra at indkalde væsentlige vidner i sagen, som de ligeledes først vil tage stilling til under selve hovedforhandlingen.

7. på trods af gentagne inhabilitetsindgivelser jf. retsplejeloven og politianmeldelser ignorerer både retten i Næstved og Næstved politi, at de er inhabile til at behandle sagen.

8. sagen er forhalet udover alle grænser.

 

Anklageskrift i straffesagen

Anklageskriftet i straffesagen findes på http://www.tinamarias.dk/blog/strafret og fortsætter over i http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt.html, hvor jeg er i gang med at lægge bilag ud i straffesagen, så landets borgere kan følge sagen. Det er sørgeligt, at man skal lave sådanne tiltag i et forsøg på at skaffe sig bare en smule retssikkerhed i en sag, som aldrig burde have kunnet opstå og i hvert fald skulle være grebet af rigspolitiet og alle de andre myndigheder, som meget tidligt fik besked om sagen og det groteske i den – det er virkelig en falliterklæring og et udtryk for, hvor slemt det står til i “retssamfundet”.

 

Min mail af 13. juli 2018

Det er ikke bare lige sådan at frakende andre deres heste jf. https://www.tveast.dk/artikel/foedevarestyrelsen-om-reglerne-i-dyrevaernssager-man-fjerner-ikke-bare-folks-dyr. Normal praksis er også beskrevet her - http://nyt-hesteliv.dk/dyrevaernssager/anmeld-her/

Jeg klagede/rettede henvendelse til rigspolitiet d. 16-12-17, 18-12-17, 3-1-18, 10-1-18, 16-1-18, 17-1-18, 19-1-18, 23-1-18 og 9-4-18

 
 

Rigspolitiet har endnu ikke svaret på min henvendelse af d. 3-7-18 jf. http://www.tinamarias.dk/blog/dialogrigspoliti.html

Der er også et andet interessant datoforløb i hestesagen. Jeg skrev til rigspolitiet d. 27-11-17 jf. http://tinamarias.dk/blog/poloff. Rigspolitiet svarer samme dag (8-12-17), som politiet dukker op i hestesagen.

Den inhabile advokaturchef Michael Boolsen er inhabil grundet klagesagen i 2010, men han har faktisk også været ansat i rigspolitiet og jeg er ikke i tvivl om, at man lige har konfereret både hestesagen og min henvendelse om offentlig forfølgelse. Det samme gjorde sig gældende i 2014, hvor PET afviste at gøre noget ved min henvendelse om manglende efterforskninger, men politiinspektør Kim Kliver er jo også tidligere PET-agent.

Det er påfaldende, som politiet, rigspolitiet, DUP, rigsadvokaten, statsadvokaten i København, justitsministeriet og ombudsmanden fuldstændig ignorerer fakta i sagen. Jeg har 7 båndoptagelser med politiet og 2 kritisable aktindsigter. Der er intet at løbe fra – og alligevel forsøger I. Hvor meget respekt kommer det mon til at skabe ude i samfundet?

Det er ikke sådan bare lige at frakende andre deres heste jf. https://www.tveast.dk/artikel/foedevarestyrelsen-om-reglerne-i-dyrevaernssager-man-fjerner-ikke-bare-folks-dyr og heller ikke fulgt normal fremgangsmåde jf. http://nyt-hesteliv.dk/dyrevaernssager/anmeld-her/“Politiet kan vælge at anbringe hestene på et internat, indtil sagen enten kommer for retten eller hestene gives tilbage til ejeren. Hvis de ikke tilbagegives, kan politiet vælge at sætte hestene på auktion for at minimere omkostningerne.”

Politiet har ved fremgangsmåden ikke engang fået dækket omkostningerne ved hestetyveriet, men pyt – det er alligevel skatteyderne, der betaler ...

Det kan godt være, at hesteverdenen endnu ikke er kommet længere end til, at der var heste, som ikke havde læskur i en varm vinter. På et tidspunkt kommer de til at forstå sagens rette sammenhæng. Skat kommer jo heller ikke og tager ens bil, hvis man ikke betaler vægtafgift.

 

Torturkonventionen

Kim Kliver er politiinspektør ved rigspolitiet ... Han har på båndoptagelse garanteret mig, at jeg selvfølgelig ville blive taget alvorligt, hvis jeg henvendte  mig til politiet. Politiet har end ikke foretaget en undersøgelse i henhold til Torturkonventionen, som jeg udbad mig i 2014. Inhabile advokaturchef Michael Boolsen har også været i rigspolitiet.

D. 20-7-2014 bad jeg retten i Næstved incl. Statsministeriet, PET, Højesteret, Den særlige klageret og justitsministeriet om at iværksætte en undersøgelse i henhold til torturkonventionen. D. 21-7-2014 bad jeg Sorø kommune om det samme. D. 6-8-2014 bad jeg PET og Slagelse/Næstved politi om det samme. D. 10-9-2014 gjorde jeg rigsadvokaten opmærksom på torturkonventionen og den offentlige forfølgelse jf. http://www.tinamarias.dk/blog/rigsadvokat.html. D. 16-9-2014 nævnte jeg det for Skat. D. 23-9-2014 gjorde jeg ombudsmanden opmærksom på det. Igen d. 17-11-2014 gjorde jeg justitsministeriet og hele Folketinget opmærksom på det. D. 3-12-14 blev samtlige myndigheder og det retspolitiske udvalg gjort opmærksom på, at jeg sendte sagen til menneskeretsdomstolen, som jeg aldrig hørte fra ... D. 3-5-2015 skrev jeg til Folketingsformanden. D. 16-7-2015 forsøgte jeg at få hjælp fra Datatilsynet omkring aktindsigt og torturkonventionen. D. 5-11-2015 forsøgte jeg Dignity m.fl.

Den eneste instans som har lavet en skin-undersøgelser, er Skat – til gengæld er det ikke en objektiv undersøgelse, der er foretaget, da det er Ulla Margrethe Hansens områdechef, som har forestået undersøgelsen og Skat har udtaget flere sagsnotater henover flere henvendelser og notater ...

 

Tibet-erstatning

http://www.tinamarias.dk/blog/erstatningtibet kan man følge den lovede erstatning på kr. 25.000 for krænkelser af demonstrationsretten. Igen er det symptomatisk, at politiet end ikke forholder sig til det fremsendte materiale og i stedet henholder sig til tidligere fejlafgørelser og fejlbehandlinger ...

Jeg kan i øvrigt oplyse, at jeg for nyligt har opdaget, at det måske ikke var Forsynet, som greb ind i demonstrationerne i 2013 og satte de to unghingste ud af spillet. Det er meget tankevækkende, at den første skadede hest blev skadet nøjagtig 14 dage efter, at politiet uretmæssigt havde smidt mig væk fra demonstrationen, hvor en læge ringede personligt om et indgreb, der involverede narkose i samme øjeblik, jeg trådte ind ad døren. Politiet og Sorø kommune var politianmeldt og begge steder vidste man, at jeg ville fortsætte den uretmæssigt afbrudte demonstration.

Den næste skadede hest fik jeg nøjagtig 2 dage, før jeg skulle afsted til demonstration nummer 2 ...

I lyset af knivskaden af en uskyldig, højdrægtig hoppe som Slagelse politi ikke efterforskede i 2014, ved jeg, at min udlejer var under pres fra myndigheder og at han betalte sig fra knivskaden. Derfor er det interessant, som politiet havde travlt med at parkere sagen. Lige så interessant er det derfor, at jeg stod med en død hest to dage efter, jeg lagde pres på Skat og Skatteankestyrelsen i 2017 ...

 

Parkeret kæresag

I 2008 og årene efter har ombudsmanden flere gange henvist til domstolene og privat søgsmål. Det er fint nok – bortset fra at også domstolene bremser bevidst skimmelsager og andre myndighedsrelaterede sager og fratager derved borgere deres lovsikrede rettigheder.

Jeg har nu på andet år en parkeret kæresag liggende i Østre Landsret. Landsretten ønsker ikke at behandle sagen, men har ikke juridisk belæg for at afvise sagen, så derfor ignoreres den.

 

Chikane fra Udbetaling Danmark

Som det fremgår af udtalelsen fra Slagelse kommune på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogskatteankestyrelsen, så finder der også chikane sted fra Udbetaling Danmark såvel som IRS. Det er ikke første gang, at Udbetaling Danmark chikanerer og de opererer udfra en anonym anmeldelse tilbage i 2014, som aldrig er blevet mig forelagt og som Udbetaling Danmark nægter mig aktindsigt i. Der har været rigtig meget chikane fra Udbetaling Danmark.

 

Ombudsmandens forsømmelser igennem årene

Jeg holder løgnen, bedraget, embedsmisbruget, den offentlige forfølgelse lige op under næsen og øjnene af ombudsmanden, som hverken lugter, ser eller hører, hvad der foregår – eller bevidst lukker øjnene??? Jeg har vist, bevist og dokumenteret, hvor omfattende korruption og embedsmisbrug der finder sted i politiet, politiinstanser, Skat, skattemyndigheder, Landsskatteretten, nævn, tilsyn, ministerier, samtlige domstole og ombudsmanden. Game over, mission accomplished and over og alligevel forsøger forskellige instanser at opretholde løgnen, masken og håbet om, at borgerne forbliver blinde?

Hvad får ombudsmanden til at tro, at jeg retter henvendelse, uden at der er en grund? Jeg kommer aldrig med et problem, uden at jeg også har en løsning med. Problemet er, at I hverken vil kendes ved problemet ELLER løsningen på problemet, som I selv har skabt ...

Lad mig give en kort opremsning af, hvad ombudsmanden alene i mit tilfælde igennem årene har siddet sig overhørig:

gentagne lovbrud i skimmelsagerne
forsømmelser og forfølgelse fra politiet
forsømmelser og forfølgelse fra politiinstanser
forsømmelser og forfølgelse fra Skat
forsømmelser og forfølgelse fra skattemyndigheder
offentlig forfølgelse fra flere domstole
tilsidesættelser af demonstrationsretten
uretmæssig fogedudsættelse
forsømmelser og forfølgelse fra Udbetaling Danmark
forsømmelser og forfølgelse fra Ankestyrelsen
anmodning om undersøgelse jf. torturkonventionen (3-12-2014)
politianmeldelsen til ombudsmanden for offentlig forfølgelse d. 6-3-17
statens hestetyveri

Er det straframmen på 16 år, der skræmmer? I burde da være mere bekymret for det signal, jeres forsømmelser giver borgerne indblik i ...

Er vi ikke derhenne, hvor ombudsmanden må erkende sin fallit og af sig selv indbringe mit 12½ år lange forløb for Torturkommiteen jf. artikel 22, stk. 5 pkt. b? Det er klart og tydeligt, at ombudsmanden intet har tænkt sig at foretage, uagtet hvor grove forhold jeg har indbragt, hvor jeg end ikke kan få lov til at fremlægge dokumentation til politiet ...

På nuværende tidspunkt har jeg været en fairplayer og har spillet retfærdighedens bolde i forskellige retninger. Skatteankestyrelsen kan vælge at stoppe den fejlbehandlede skattesag. Retten i Næstved kan gøre uret til ret i hestesagen d. 29-8-18. Østre landsret kan åbne op for min parkerede kæresag og lade mig føre den. Højesteret kan afgøre klagen i hesteerstatningssagen i overensstemmelse med afgivet dokumentation. Retten i Næstved eller Østre Landsret kan lade mig føre hesteerstatningssagen. Politiet kan give mig de ønskede aktindsigter og adgang til andre nægtede oplysninger, så jeg kan komme fri af den offentlige forfølgelse.

Skal vi lige ridse situationsbilledet på det strategiske plan op?

1. Det er uomstvisteligt, at jeg kan dokumentere korruption og offentlig forfølgelse fra: 1. Sorø kommune, 2. politiet og politiinstanser, 3. samtlige domstole, Den særlige klageret og Landsskatteretten, 4. flere ministerier, 5. diverse nævn og tilsyn, 6. Skat og skattemyndigheder og 7. ombudsmanden.

Det er lige så uomtvisteligt, at jeg får budskabet bredt ud til enhver egn af landet. Når det bliver tilfældet, vil det stå larmende tilbage, at så mange myndigheder har vidst noget – uden at gribe ind. Der er meget på spil for jer – der er og kommer mere på spil ved at lade som ingenting. At gøre ingenting imod bedre vidende vil blive opfattet langt værre end at indrømme, at der er sket fejl og så handle på det.

Står det til mig, så bliver følgende myndigheder/instanser lukket på grund af deres uvirksomhed og manglende overholdelse af landets love og hævd over borgernes retssikkerhed og rettigheder:


Den særlige klageret

Højesteret

Advokatnævnet

Ombudsmanden

Børneombudsmanden

DUP

Rigspolitiet

Rigsadvokaten

Statsadvokaten i København

Justitsministeriet skal deles ud over flere områder


Jeg kan tilbyde jer, at jeg får en journalist til at vinkle sagen, så I kommer nemmest muligt ud af det. Glem alt om, at alt dette ikke når ud til offentligheden, for det gør det utvivlsomt. Toget satte i gang for mange år siden og det er kun begyndt at rulle stille derudaf, hvilket min blog også vidner om. I øvrigt var jeg udelukkende nødt til at lave bloggen, fordi den offentlige forfølgelse fortsatte og fortsatte og heller ikke min anmeldelse til ombudsmanden af d. 6-3-17 bremsede forfølgelsen – snarere tværtimod.

Jeg vil foreslå, at ombudsmanden indbringer mit forløb for torturkonventionen, da der ikke er en eneste myndighed herhjemme, som har tænkt sig at skride ind ...

Mvh.
Tinamaria

 
 
 

Vedr. dok.nr. 18/03402-8/LNI og dok.nr. 18/03265-3/ME
10-08-2018 12:59
post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;

Hejsa

Nu ved jeg ikke, hvorfor ombudsmanden bringer et nyt sagsnummer ind i sagen?

Jeg har svaret ombudsmandens brev af. d. 24-7-18, så der er ingen undskyldning for ikke at kigge på sagen.

Hvis min mail af uransagelige årsager skulle være gået tabt i ombudsmandens indbakke, kan svaret læses på http://www.tinamarias.dk/blog/dialogombud1.html og ombudsmandens selvmord på http://tinamarias.dk/blog/ombudsmandensselvmord.

Mvh.
Tinamaria

 
Ombudsmandens selvmord
 
Følg straffesagen i hestesagen
 
Læs opdateringen af hestesagen
 
Gang stalking
 
Den røde tråd i den offentlige forfølgelse
 
Hvorfor finder den offentlige forfølgelse sted?
 
Hvordan kan offentlig forfølgelse finde sted?
 
Til status
 
Til dialog og sager
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk