Tinamarias Blog - det kronologiske forløb ...

 
 
Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
 

Det kronologiske forløb i en af
Danmarkshistoriens største korruptionssager

 
Jeg VED, hvem jeg er. Jeg ved, HVAD jeg er. Jeg ved, HVOR jeg er fra. Jeg ved, HVORFOR jeg er her. Jeg ved, hvad jeg laver. Jeg ved, hvad dette gør godt for og jeg ved, hvad det ender med ...
 
 

I 2005/2006 fik jeg af en shaman at vide, at jeg skulle lære at sætte grænser og værsgo´ – nu har du en teenagekat, en teenagehest og en teenagesøn at øve dig på, hvorpå hun grinede. Alle mine sager har også været træning i at sætte grænser og ikke mindst nå frem til at føle mig i øjenhøjde med dronning Margrethe, hvis jeg en dag skulle hilse på ...

Shamanen fortalte også, at jeg ville udarbejde et koncept, hvor jeg ville lære børn og unge at tage ansvar – bl.a. i forbindelse med pasning og træning af heste. Jeg fik gåsehud over hele kroppen, da jeg kunne se, at jeg kunne kombinere min interesse for heste med alle mine terapeutiske uddannelser og så var det et genialt koncept. Tænk sig, at jeg kunne hjælpe andre ved at lade dem hjælpe mig! Jeg var klar over, at jeg ikke blev yngre og ved at kunne være sammen under afslappede former, var det nemmere at snige terapeutiske redskaber ind ad bagdøren, når man alligevel gik og lavede praktiske ting. Det ville også være muligt at skubbe de unge i hver deres retning, da det er forskelligt, hvad mennesker har brug for og det ville være nemt at pejle dem.

Universielle principper og koncepter har fordele begge veje – det er win-win hele vejen rundt og det gav mig et sus indeni. Da jeg selv er en afsat ressource i samfundet, har mit fokus været at gå en vej og vise, at afsatte ressourcer godt kan inddrages og gøre nytte. Desværre er samfundet ikke gearet til, at afsatte ressourcer vinder tilbage på arbejdsmarkedet og der er ingen hånd under dem, fordi man er sat i bås. Man fejler jo nok noget som førtidspensionist ...

D. 18-2-2006 flyttede min søn og jeg på en gård, hvor den første skimmelbolig begyndte. Jeg fik samlet mine aktiviteter på gården, da jeg kunne få hesten hjem og være mere sammen med min søn, som har Tourette i mild grad. Jeg kunne undervise hjemme, have lager og kontor, foruden at jeg kunne være mere nærværende med min søn. Jeg skulle bare lægge gulv i spisestuen, inden jeg lavede et stort reklamefremstød for min første bog, men så vidt kom det aldrig, da en af Danmarkshistoriens største korruptionssager tog sin begyndelse allerede dengang.

Sideløbende med mine skimmel- og følgesager har jeg igennem årene søgt kommuner, ministerier, samarbejdspartnere, fonde, puljer, banker etc., da det også havde kunnet være en løsning af den fastlåste situation, en række lovbrud havde sat mig i med store konsekvenser på samtlige livsområder.

Jeg fastholdt hestene, som blev flere og flere. Dels var det ikke muligt at komme af med dem på grund af den økonomiske krise og dels var de en grundpille i at lægge min pension op. Dengang troede jeg naivt på, at vi levede i et retssamfund og at det kun var i et begrænset tidsrum, at situationen var svær. Jeg skulle blive meget klogere ...

 
 

I 2012 var jeg i dialog med Holbæk jobcenter, som udtalte, at jeg havde et godt socialpolitisk koncept, som ville egne sig godt til dagtilbud, ophold etc. Puljemæssigt kunne han desværre ikke gå ind i det, da puljen skulle skaffe direkte jobs efter endt forløb.

Mit koncept er universielt og kan målrettes flere grupper – børn og unge der har det psykisk svært, stressramte og mennesker med PTSD, veteraner, omskoling, meningsfuld aktivering. Konceptet kan køres med eller uden heste. Det kan køres kortvarigt, langvarigt eller opdelt. Til Holbæk jobcenter havde jeg udarbejdet et tre måneders koncept, hvor der var en ligelig fordeling imellem praktisk arbejde og teori. Selve konceptet bygger på følelser, tanker, holdninger og overbevisningers kraft og jeg har stik imod naturlovene selv praktiseret principperne igennem intensivt pres og stress igennem de sidste 12 år. Om nogen burde have PTSD, så burde jeg. Jeg har haft en stressudløst blodprop i hjertet, da den store hingst var ved at løbe sig til en aflivning. Jeg har en formidabel styrke og er som skydebjørnene på bakken - jeg kan komme ned og ligge, men aldrig mere end at jeg rejser mig igen ... Som min søns far sagde på et tidspunkt - jeg beundrer dig for, at du har evnet at ophæve tyngdekraften ...

Sideløbende med at komme fri af de to skimmelboliger og de ufatteligt mange konsekvenser, søgte jeg at skabe et utal af mulige løsninger - herunder http://www.terapihest.dk/brandmascotterne.html

Men tilbage til starten af forløbet ...

 

Skimmelgården - Tygestrup 2006

 
 

”Du kommer til at flytte ud vestpå og det er ikke rigtig noget,
du bestemmer eller har indflydelse på.
Der er brug for din energi til at heale stedet”.

Marion - kanal og reikimester

 

I 2006 flyttede min søn og jeg til en gård i Tygestrup. Min søns voksenven fra Jyllinge var fulgt med og kom hver 14. dag - et arrangement som Sorø kommune havde overtaget.

Jeg havde igennem en årerække været i gang med at arbejde mig fri af en førtidspension, hvor min pension igennem flere år havde været reguleret ned til det symbolske grundbeløb i takt med min stigende omsætning. Min omsætning dalede med 200.000 kr. brutto på et år på grund af skimmelsvamp.

Jeg købte en ny hest, da min første hest var en hingst, som jeg ikke ville have gik alene. Der var mange myter og fordomme omkring hingste, så jeg var i gang med både en film og en bog om hingste.

På gården var der mange arbejdsopgaver og jeg tillagde derfor i første omgang min træthed med den omfattende og tunge flytning og de mange ekstra arbejdsbyrder.

Min plan var at lægge gulv i stuen og lave et reklamefremstød for min meget læser- og anmelderroste bog "Dansk Feng Shui i praksis". Imidlertid fik en overvældende og meget atypisk træthed indfundet sig sammen med hoste og gener i hals og øjne. Efter nogen tid hvor mit normalt høje energiniveau forløb lavt, troede jeg, at det var en flyttedepression.

Der var mange indflytterproblemer og problemer med at varme huset ordentligt op, foruden at møbler og senge var kolde og klamme om aftenen. Jeg kunne ikke forstå min atypiske træthed og et halvt år efter passede min søns far gården i en weekend og to dage efter havde han lungebetændelse.

"Jeg ved godt, det lyder åndssvagt, sagde han, men her er skimmelsvamp - jeg kan smage det".

Jeg googlede skimmelsvamp og alle min søns og mine symptomer stemte overens med beskrivelserne, men jeg var meget i tvivl om, hvorvidt det var skimmelsvamp eller de ydre omstændigheder med flytningen. Jeg ville jo ikke skabe unødige problemer med mine søde udlejere. Udlejere var to brødre, hvor jeg senere har fundet ud af, at den ene arbejder som stævningsmand i Sorø kommune og retten i Næstved. Derved har han sin gang hos ret mange instanser i Sorø kommune, LLO og selvfølgelig i retten.

Min søn og jeg flyttede ind d. 18-2-06. Selv henover sommeren, hvor vinduer og døre stod åbne hele dagen, var sofaer, dyner og lagner fugtige ved aftentid. Når jeg talte med udlejer om det, fik jeg at vide, at jeg ikke luftede nok ud, hvilket jeg vidste ikke passede.

Da min søn og jeg skulle til en fest, var mine sko fra skabet grå af mug og jeg fandt skimmelsvamp på fritstående ting og sko og tøj i skabe. Det foranledigede en større gennemgang af huset skabe og vores indbo.

 
Fra skabe i soveværelset
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fra skabe i kontor
 
 
 
 
 
Fra "lageret"
 
 
 
Man siger, at skimmel starter nedefra - dog ikke ved opstigende grundfugt
 
 
 
Fra "lageret" hvor skimlen er vokset ind gennem skabene og vokser på stof
 
 
 
 
 
 
Tøj fra skabene
 
 
 
 
 
 
 
Bag skabene
 
 
 
 
 
 
Fritstående ting og tøj i "lageret"
 
 
 
 
 
 
 
Fra fritstående sofaer i stuen
 
 
 
 

Da udlejer vedholdende fortalte, at jeg ikke luftede nok ud, fik jeg et firma til at udtage prøver. Tiltagende gener, usikkerhed og fund af lodne sofaer, lodne sko fra skabe og udlejers påstand om manglende udluftning gjorde, at jeg bestilte et firma til at tage nogle prøver for skimmelsvamp omkring december måned.

Der blev udtaget fire prøver. Den ene var fra en gammel vandskade. Den anden fra lidt synlig skimmel på toilettet. Den tredje fra en af de lodne sofaer og den sidste fra min søns værelse, som altid lugtede mærkeligt, selvom jeg havde gjort rent og vasket af. I to af prøverne som var sendt til Teknologisk Institut blev der fundet meget skimmelsvamp og langt over niveau.

Firmaet fortalte, at alt skulle flyttes ud, renses, vægge etc. skulle renses ned og males, hvilket jeg slet ikke kunne overskue i min trætte tilstand. Jeg talte med et andet skimmelfirma, som fortalte, at jeg slet ikke kunne bruge prøverne til noget, da der var forsatsvægge, hvor der kunne være endnu mere skimmelsvamp.

 
Gammel, tør vandskade i spisestue
 
 
 

Udlejer ville gerne have sit eget firma Kefa til at udtage prøver og i tillid til min udlejer udleverede jeg prøveresultatet fra Teknologisk Institut, da udlejer lovede at give mig en kopi.

Kefa foretog boreprøver og undlod at sende en udtaget prøve ind fra lageret, da "der ikke var tvivl om, at der var skimmelsvamp og at det skulle udbedres". Kefa havde under det første besøg med det samme udelukket, at der var tale om manglende udluftning, men om opstigende grundfugt hvilket man ikke kan lufte sig ud af.

Udlejer satte mig til at vaske ned uden åndedrætsværn og selv stå med afvaskning af diverse skimmelramt indbo, tøj m.m. Dengang viste jeg ikke tilstrækkeligt om skimmelsporer og rensning.

Da tingene var flyttet rundt, tiltog mine gener og da udlejere ikke ville gøre mere ved sagen og mine symptomer var tiltaget, talte jeg med LLO om, hvad der var en rimelig løsning for mine udlejere og min søn og jeg. Jeg gav udlejerne et forligstilbud, som de afslog.

Jeg fik at vide, at LLO ikke kunne hjælpe mig, da jeg havde et blandet bolig og erhverv, men man opfordrede mig til at indgå en aftale med udlejere og ellers henvende mig på kommunen.

Jeg rettede henvendelse til Sorø kommune, som fortalte, at de ikke havde tilsynspligt med private udlejningsejendomme. Nogle måneder senere rettede jeg igen henvendelse til kommunen, men fik det samme svar.

Imidlertid har kommuner både tilsyns-, reaktions- og handlepligt jf. loven flere lovgrundlag.

 

https://www.sst.dk/da/udgivelser/2010/~/media/4C0B229E39FC4030B00906364801023F.ashx

 
 

Side 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45

 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk