Tinamarias Blog - nægtet forsvarsadvokat...

 
 

Her kan du læse om den nægtede ombeskikkelse til en ønsket forsvarsadvokat ...

 

Vedr. ombeskikkelse i SS-1-472/2018
22-08-2018 12:57
´Strafferetten ved Retten i Næstved´<straf.nae@domstol.dk>;
Cc: advokat@hauchfenger.dk<advokat@hauchfenger.dk>;djur@advodan.dk<djur@advodan.dk>;

Hejsa

Jeg skal hermed bede retten i Næstved om at ombeskikke forsvarsadvokat Poul Hauch Fenger i SS-1-472/2018, da han er den eneste, jeg ønsker til at føre sagen.

Jeg skal ved samme lejlighed gentage min anmodning om, at straffesagen føres ved en anden byret, da retten i Næstved er inhabile på grund af de indgivne politianmeldelser af flere dommere i retten i Næstved, retspræsident Alex Elisiussen, funktionschef Susan Blixenkrone-Møller foruden flere politifolk i politikredsen.

Jeg har intet imod, at anklagemyndigheden fører straffesagen ved en anden byret.

Jeg håber, at retten denne gang vil påse, at ombeskikkelsen sker indenfor normal tidshorisont og ikke som sidst er to måneder om at fremsende sagen til min advokat.

Mvh.
Tinamaria

 

Kort info i SS-1-472/2018
22-08-2018 16:06
advokat@hauchfenger.dk<advokat@hauchfenger.dk>;

Hej Poul

Jeg er dybt taknemmelig for, at du vil føre sagen

Jeg har en blog, der allerede er godt besøgt og den rundede 17.000 klik i går. Den er at finde på http://www.tinamarias.dk/blog/ Hele det bagvedliggende forløb op til hestesagen er beskrevet fra http://www.tinamarias.dk/blog/kronologisk7.html til side 33, men det behøver du ikke at læse på nuværende tidspunkt.

Som nævnt har jeg lagt straffesagen online på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenoversigt. Der er link til de indledende skriv med retten, vidneindkaldelser og redegørelser, skyldsforhold og sagens bilag bliver lagt ud løbende.

Da staten stjal mine 8 firmaheste d. 22-12-17, erklærede jeg staten og mine forfølgere skakmat, hvilket de var/er på det strategiske plan på grund af de syv båndoptagelser og anden dokumentation i sagen. Der har bl.a. været en inhabil advokaturchef på.

Stjæler staten heste på http://www.tinamarias.dk/blog/stjaelerstatenheste, er hestesagen på det overordnede plan med det bagvedliggende motiv. Der er link til hestesagen, som jeg skrev i takt med, at sagen udviklede sig, men fordi jeg hele tiden skulle koble det bagvedliggende forløb på, er det for mange uoverskueligt, fordi der er så mange ting, der spiller ind. Jeg forsøger at forenkle det på straffesagens bilag, hvor jeg sammenkobler båndoptagelser, dokumenter og aktindsigten fra politiet. Du kan se et eksempel på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag3, som endnu ikke er helt færdigt, da der skal flere noter på under de specifikke spolinger.

Jeg gav myndighederne en udstrakt hånd til at komme ud af deres skakmat og det blev til artiklen Ombudsmandens selvmord - http://www.tinamarias.dk/blog/ombudsmandensselvmord

Hestesagen også er beskrevet i korte træk med det retslige forløb/forfølgelse på http://www.tinamarias.dk/blog/retssager, hvor øvrig forfølgelse også kommer til udtryk. Jeg har bl.a. en parkeret kæresag i Østre Landsret, som landsretten ikke har juridisk belæg for at afvise, men som de heller ikke ønsker at behandle, da sagen danner præcedens for milliardkrav imod staten foruden mit erstatningskrav i millionstørrelsen. Derfor ignorerer man kæresagen ...

Under http://www.tinamarias.dk/blog/sager øverst er der forskellige dialoger med myndigheder, men det er mere, hvis der er noget, du vil plukke i eller vide mere om.

Jeg har lavet en dokumentar i 20 afsnit, hvor du evt. kan skimme feedbacken på http://www.tinamarias.dk/blog/dokumentar.html. Der foregår virkelig nogle grimme ting omkring min person og det er noget, både politiet og hele retssystemet deltager i ...

Den offentlige forfølgelse har bl.a. afsæt i min dokumentar, mine mange bøger om korruption og lovbrud og at jeg har fanget så mange dommere, politifolk m.fl. i lovbrud, pligtforsømmelser og korruption - http://www.tinamarias.dk/blog/boeger.html. De fleste bøger og andet materiale kan downloades på http://www.tinamarias.dk/downloads. Under downloads er der også en del supplerende materiale i hestesagen, men det er ikke noget, du på nuværende tidspunkt behøver at sætte dig ind i, da noget relaterer til hesteerstatningssagen, som retten i Næstved helt bevidst bremsede, hvilket var den bagvedliggende årsag til, at hestene trods opsigelse stadig befandt sig på stedet.

Da jeg laver flere bøger om hestesagen m.fl., vil jeg meget gerne sættes cc på, når du skriver til retten, så jeg har materialet til bogen såvel som min blog.

Jeg glæder mig til at mødes med dig og jeg foretrækker så sen en tid som muligt, da jeg arbejder om natten og bor i Skælskør

Kh.
Tinamaria

 

Den 22. aug. 2018 kl. 15.17 skrev Poul Hauch Fenger <advokat@hauchfenger.dk>:

Under henvisning ti nedenstående skrivelse fra Retten, kan jeg oplyse, som også meddelt min klient, at jeg ikke vil kunne give møde ved Retten i Næstved den 29. august 2018, da jeg på dette tidspunkt er optaget af en hovedforhandling ved Retten på Frederiksberg.

Som det fremgår af min klients mail til Retten med ønske om forsvarerskift, ønsker hun ingen anden advokat beskikket, hvorfor jeg skal anmode om, at hovedforhandlingen omberammes.

 

Med venlig hilsen/ Best regards
Poul Hauch Fenger
Advokat / Attorney-at-law
Master of International Relations
HAUCH FENGER · ADVOKATFIRMA
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K.
Tel.: +45 2624 0622
Fax: +45 3173 2702
poulhauchfenger.dk

 

Fra: Poul Hauch Fenger <advokat@hauchfenger.dk>
Emne: KÆRE i Rettens 472/2018
Dato: 28. august 2018 kl. 15.08.08 CEST
Til: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´ <straf.nae@domstol.dk>

Att.: Retten i Næstved,

Herved kæres Rettens kendelse af den 24. august 2018. 

Den 22. august 2018 afsendte jeg anmodning om ombeskikkelse for min klient Tinamaria Liziedatter. 

Den 28. august 2018 kl. 13.21 modtog jeg fra Retten i Næstved kendelse vedr. spørgsmålet om ombeskikkelse. Retten imødekom ikke begæringen.

Kendelsen kæres herved til Østre Landsret med påstand om, at anmodning om ombeskikkelse imødekommes. Min klient ønsker ikke anden repræsentation og har 

Ud fra det oplyste, herunder sagens karakter, som ikke angår en strafferetlig overtrædelse som efter praksis skal afgøres hurtigt, kan sagen tåle en udsættelse ud fra hensynet om det frie forsvarervalg, jf. EMRIK art. 6, stk. 3., litra c. En udsættelse af sagen vil ikke medføre en forsinkelse på mere end 6 uger.

Der ses derfor ikke in casu af være nogle af de hensyn (fx. vold eller voldtægt) til stede i sagen som godtgør, at en anmodning om ombeskikkelse ikke skal imødekommes under henvisning til en begrænset forsinkelse af sagen.

Retsbog vedlagt.

Med venlig hilsen/ Best regards 
Poul Hauch Fenger 
Advokat / Attorney-at-law
Master of International Relations

  

HAUCH FENGER · ADVOKATFIRMA
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K.
Tel.: +45 2624 0622
Fax: +45 3173 2702
poulhauchfenger.dk

 
Vedhæftet:
 
 

 

Fra: Poul Hauch Fenger <advokat@hauchfenger.dk>
Emne: Vedr.: Vedr. ombeskikkelse i SS-1-472/2018
Dato: 28. august 2018 kl. 13.00.01 CEST
Til: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´ <straf.nae@domstol.dk>

Under henvisning til nedenstående mail fra den 22. august 2018, skal jeg høfligst bringe min anmodning om beskikkelse i erindring, samt atter oplyse: i) at jeg ikke kan give møde i morgenen 29. august 2018 ved Retten i Næstved, samt ii) at min klient skriftlig har meddelt mig og tillige Retten, at hun ikke ønsker, at andre skal repræsentere hende. 

Må jeg venligst høre fra Retten.

På forhånd tak.

 

Med venlig hilsen/ Best regards
Poul Hauch Fenger
Advokat / Attorney-at-law
Master of International Relations
HAUCH FENGER · ADVOKATFIRMA
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K.
Tel.: +45 2624 0622
Fax: +45 3173 2702
poulhauchfenger.dk

 

From: Poul Hauch Fenger
Sent: Tuesday, August 28, 2018 1:00 PM
To: tinamaria@vindingforlag.dk
Subject: Fwd: Vedr. ombeskikkelse i SS-1-472/2018

Kære Timamaria,

Se venligst min netop afsendte mail nf. til Retten i Næsted.

Med venlig hilsen/ Best regards
Poul Hauch Fenger
Advokat / Attorney-at-law
Master of International Relations
HAUCH FENGER · ADVOKATFIRMA
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K.
Tel.: +45 2624 0622
Fax: +45 3173 2702
poulhauchfenger.dk

 

Den 28. aug. 2018 kl. 13.33 skrev Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Hej Poul

Så har jeg talt med retten i Næstved jf. vedhæftede båndoptagelse

Ring til mig, når du har hørt det, så jeg ved, hvordan du stiller dig og hvad det næste træk er.

Kh.
Tinamaria

 

Vedhæftet båndoptagelse d. 28-8-18

Direkte link - Optagelse med retten i Næstved

 
 

From: Poul Hauch Fenger
Sent: Tuesday, August 28, 2018 2:57 PM
To: Vinding Forlag
Subject: Re: Vedr. ombeskikkelse i SS-1-472/2018

Kære Tinamaria,

Jeg har netop modtaget kendelsen, kl. 13.21 i min Eboks - og vil kære Rettens kendelse.

 

Med venlig hilsen/ Best regards
Poul Hauch Fenger
Advokat / Attorney-at-law
Master of International Relations
HAUCH FENGER · ADVOKATFIRMA
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K.
Tel.: +45 2624 0622
Fax: +45 3173 2702
poulhauchfenger.dk

 

Fw: Danmarks Domstole vedr. SS-1-472/2018 06-09-2018 [Ref.nr.=043bb4d6a7454c588f069cb0ff3f0281]
07-09-2018 11:44
Poul Hauch Fenger<advokat@hauchfenger.dk>;

Hej Poul

Hermed domsudskrifter hvis du ikke allerede har fået dem :o)

Sidst retten skulle lave ombeskikkelse, var de to måneder om det og der er
ingen tvivl om, at de vil trække det maksimalt, at frakendelsen af hestene
kommer for retten.

Jeg ser frem til at høre fra dig og den videre approach.

Rigtig god weekend!

Kh.
Tinamaria

Dommen vedhæftet

 

Den 9. sep. 2018 kl. 14.09 skrev Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Hej Poul

Jeg har intet hørt fra dig og fornemmer allerede nu ugler i mosen

Det kan enten handle om, at myndigheder har haft fat i dig eller at du er blevet overrasket over sagens omfang, kompleksitet og myndighedsinvolvering.

Da jeg er bekendt med, at en sag i min størrelsesorden ikke er uden konsekvenser for både mig selv og andre involverede, vil jeg have fuld forståelse for, hvis du alligevel ikke ønsker at repræsentere mig. Jeg har jo fuldt indblik i, hvordan myndigheder opererer og hvor dårlig og fej en taber staten er ...

Såfremt du stadig ønsker at repræsentere mig, vil jeg gerne høre fra dig snarest, da der er en 14 dages frist på dommen af d. 5-9-18.

Kh.
Tinamaria

 

From: Poul Hauch Fenger
Sent: Sunday, September 9, 2018 10:05 PM
To: Vinding Forlag
Subject: Re: Vedr. ombeskikkelse i SS-1-472/2018

Kære Tinamaria,

Min telefon er blevet stjålet, og jeg vil ringe til dig så snart jeg har en ny - formentligt tirsdag morgen…

God aften

 

Med venlig hilsen/ Best regards
Poul Hauch Fenger
Advokat / Attorney-at-law
Master of International Relations
HAUCH FENGER · ADVOKATFIRMA
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K.
Tel.: +45 2624 0622
Fax: +45 3173 2702
poulhauchfenger.dk

 

Den 10. sep. 2018 kl. 22.06 skrev Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk>:

Hej Poul

Du kan godt forsøge efter kl. 10 og se, om jeg er oppe – ellers er jeg træfsikker mellem 12-24 på 40 91 20 93

Jeg har følgende kommentarer til dommen af d. 5-9-18:

1. Det er særdeles kritisabelt, at straffesagen blev tvangsgennemført, vel vidende at jeg ikke har haft et møde med den påduttede forsvarsadvokat.

2. Hverken inhabilitetsindsigelser eller anmodning om afventning af din kære til landsretten havde nogen effekt eller indvirkning. Dommeren indrømmede endda, at hun af og til spiste frokost med den politianmeldte dommer Camilla Ljørring fra hesteerstatningssagen ...

3. Det er længe siden, at jeg udbad rettens garanti for, at jeg kunne fremlægge min omfattende dokumentation i sagen via min computer – alligevel blev jeg nægtet og hindret i at fremlægge noget som helst under straffesagen og på trods af at jeg kunne dokumentere bl.a. politiets løgne under ed ...

Selve dommen:

* Det fremkom ikke under retssagen, at læskuret var havareret efter min politianmeldelse af bl.a. min staldejer og hans tidligere lejer, foruden dommer Camilla Ljørring og politianklager Rune T. Jensen.

* Hele det forudgående forløb på Kongskildevej 4 blev ikke nævnt med ét ord under hele straffesagen.

* Jeg blev nægtet at fremføre et eneste billede af de seks folde og der blev kun vist et foto af den mest belastede fold forfra. Der var vægtige årsager til, at den lakterende hoppe, føl og plag gik på denne fold, men heller ikke dette faktum fik jeg lov til at fremføre. Du kan finde billeder på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag3a.

* Der var uenighed iblandt Fødevarestyrelsens huldvurdering fra de to besøg med to forskellige dyrlæger, men yderligere blev jeg nægtet at føre et eneste vidne i sagen – herunder veterinærsygeplejerske Vicky som tilså alle hestene d. 8-12-17. Vicky var Thomas Linds daværende lejer.

* På trods af at jeg kunne fremvise billeder af de otte hestes huld af d. 8-12-17, blev jeg nægtet at fremføre dette under straffesagen. Billeder findes på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag3
    
* På side 3 bemærker dyrlæge Heidi Pyndt, at det ikke vil være forsvarligt at lukke hestene på stald, hvis der var skimmelsvamp i stalden ... Se følgende bilag http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag2 og http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag2bsg.html samt http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag2protox.html.

* På side 4 mener dyrlæge Maria Kaup, at der er 10 bokse i stalden – der var kun 8. Maria Kaup og politibetjent Connie Petersen var på den falske anmeldelse fra 2015 og var specielt indkaldt til dagen, hvor politiet stjal mine otte firmaheste som hævn for min dokumentar om bl.a. den falske anmeldelse og andre situationer, hvor jeg har fanget politiet, dommere m.fl. i løgn, pligtforsømmelser, korruption og offentlig forfølgelse.

* Jf. http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag3a og http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenbilag3b er det en lodret løgn, at der var sparsomt med græs og at vejrforholdene var så dårlige ...

* Jf. båndoptagelser m.m. er det lodret løgn og en subjektiv vurdering fra politiet, at jeg blev partshørt – båndoptagelser og aktindsigter afslører noget andet ...

* D. 22-12-17 var hestene fjernet, før politiet vidste, om pålægget var overholdt.

* Jeg stiller mig meget undrende over politibetjent Tina Mertz´ udtalelse om, at vi ikke havde talt sammen på en hensigtsmæssig måde, da alt er båndoptaget eller foregået på skrift?

* Det er ligeledes løgn fra politibetjent Tina Mertz, at der ikke foreligger konkrete anvisninger på, hvad jeg vil foretage mig omkring hestene.

* I forbindelse med straffesagen fangede jeg politibetjent Tina Mertz i flere gange at lyve under ed – se bilag under oprettelse på http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitietsloegne

* Det er yderligere løgn, at jeg er partshørt omkring salg af hestene jf. båndoptagelse af d. 4-1-18.

* Under straffesagen blev jeg ligeledes nægtet at afspille en eneste af mine 7 båndoptagelser med politiet, som dokumenteret har løjet og begået lovbrud. Jeg er ved minutiøst at dissekere båndoptagelserne, som tidligere er afstemt med to særdeles belastende aktindsigter fra politiet.

* Under straffesagen er hverken det forudgående forløb med pres på Skat og Skatteankestyrelsen, tabet af min avlshingst Vinncent to dage efter pres på Skat, den efterfølgende grove chikane, min staldejers tilbagetrækning af fogedudsættelsen med en politianmeldt dommer på, mine politianmeldelser m.m. kommet frem eller på nogen måde belyst. Samtlige forhold har og har haft indflydelse på forløbet såvel som straffesagen.

* I retten fik jeg heller ikke lov til at fremlægge min dokumentation for, at der har været en inhabil advokaturchef på samt mange andre indflydende forhold ...

 

Vi har en interessant situation, da dommeren har afvist og er frafaldet det ene anklagepunkt fra anklagemyndigheden, som i sig selv indebærer, at påbudet er ulovligt og retsstridigt, hvilket jeg hele tiden har gjort opmærksom på. Det indebærer yderligere, at politiet er kørt frem med en fjernelse af hestene på et flerdelt, uretmæssigt grundlag, hvor der er så mange andre hævnmotiver involveret i fjernelsen af hestene. Den efterfølgende afhændelse af hestene taler helt for sig selv – også i lyset af hvad almindelig praksis er og hvor lang tid rigspolitiet var om at reagere på min klage over politiets ulovlige påbud, foruden at både politiet og anklagemyndigheden ignorerede mine anmodninger både mundtligt og skriftligt af d. 16-12-17 og 18-12-17 om advokatbistand.

Jeg kan yderligere oplyse om, at på trods af at jeg har mulighed for at indbringe mit hidtidige forløb for FNs torturkonvention i henhold til underartikler i artikel 22, så forsøger menneskerettighedsdomstolen allerede nu at bremse sagerne ...

Vi tales i morgen

Kh.
Tinamaria

 

From: Poul Hauch Fenger
Sent: Monday, September 10, 2018 11:05 PM
To: Vinding Forlag
Subject: Re: Vedr. ombeskikkelse i SS-1-472/2018

Kære Tinamaria,

Tak for din mail!

Jeg har først lige fået en erstatningstelefon - ringer til dig i morgen.

BH.

 

Poul
Med venlig hilsen/ Best regards
Poul Hauch Fenger
Advokat / Attorney-at-law
Master of International Relations
HAUCH FENGER · ADVOKATFIRMA
Gammel Mønt 14, 1. sal
1117 København K.
Tel.: +45 2624 0622
Fax: +45 3173 2702
poulhauchfenger.dk

 

Re: Vedr. ombeskikkelse i SS-1-472/2018
12-09-2018 09:09
Poul Hauch Fenger<advokat@hauchfenger.dk>;

Hej Poul

Jeg hørte ikke fra dig i går som aftalt

Hvis jeg ikke har hørt fra dig i løbet af dagen, skriver jeg selv til landsretten.

Kh.
Tinamaria

 

 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
Se også huldvurdering
 
Se uefterforsket knivskade af højdrægtig hoppe
 
Billeder af foldene
 
Skaden i januar 2017
 
Til hestesagen
 
Til dialog og sager
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
 
tinamaria[@]vindingforlag.dk