Tinamarias Blog - rykker og berammelse af beslaglæggelsen ...

 
 
Berammelse af beslaglæggelsen
 

Fra: Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk>
Sendt: 12. oktober 2018 15:16
Til: ´Strafferetten ved Retten i Næstved´ <straf.nae@domstol.dk>; ´Retten i Næstved´ <naestved@domstol.dk>
Emne: Vedr. SS-1-472/2018

Hejsa

Jeg skal hermed rykke for manglende berammelse af den uretmæssige frakendelse af hestene, som blev udskilt af straffesagen ...

Jeg skal samtidig rykke for, at min forsvarsadvokat endnu ikke har modtaget sagsakterne ...

Mvh.
Tinamaria

 
Svar fra retten i Næstved
 

SV: Vedr. SS-1-472/2018
22-10-2018 14:44
Vinding Forlag<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Som svar kan retten oplyse, at vi pt. ikke har modtaget en sag fra anklagemyndigheden vedrørende spørgsmålet om dyreværnslovens § 22, som blev udskudt under retsmødet den 29. august 2018.

Med venlig hilsen

Retten i Næstved
Retsafdelingen, ANMPE
Gardehusarvej 5
4700 Næstved
Tlf. 99 68 52 00
straf.nae@domstol.dk

 
 
Berammelse af retsmøde
 
 
 
 
Dialog med advokaten fra strafferetsmødet
 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]
Sendt: 31. oktober 2018 03:01
Til: Steen Djurtoft <djur@advodan.dk>
Emne: Vedr. strafferetsmødet d. 29-8-18 og dommen d. 5-9-18

Hej Steen

Da jeg modtog dommen d. 5-9-18 var jeg ved at skrive til dig og atter beklage den kedelige situation for dig, som retten i Næstved satte dig i med den tvangsafholdte straffesag, selvom der var anmodet om ombeskikkelse ...

Selvom vi ikke nåede at holde et møde, hvor du fik indblik i min omfattende dokumentation, vil jeg sige, at du alligevel formåede at afholde en god procedure med den sparsomme viden og manglende kendskab til min omfattende dokumentation, som jeg blev nægtet at fremlægge i retten

Jeg ved ikke, om du har modtaget en kopi af domsudskriften? Der er nemlig flere ting, jeg undrer mig over ...

Jeg har flere kommentarer til domsudskriften, men det er selvfølgelig ikke alt, du kan svare på eller er inde i, så jeg har derfor kun udtaget de forhold, som du med sikkerhed kan relatere til:

1. Det undrer mig, at det overhovedet ikke er nævnt, at jeg gjorde dommeren opmærksom på, at politibetjent Tina Mertz løj under ed?

2. Det undrer mig også, at dommeren i denne forbindelse ikke skred ind overfor forholdet, når både Tina Mertz og øvrige af anklagemyndighedens vidner blev indskærpet både vidnepligt OG vidneansvar? Det er jo en alvorlig sag at vidne falsk under strafansvar – særligt når det er myndighedspersoner ...

3. I forhold til de spørgsmål jeg gerne ville stille til både vidner og Tina Mertz, undrer det mig, at ingen af dem blev fremført, omend de var meget relevante – herunder at vejrforholdene slet ikke var som fremført af vidner og politiet og hvor jeg ligeledes havde dokumentation fra DMI, som ligeledes blev nægtet fremført ...

4. Hvor tit har du oplevet at afholde en straffesag med en klient, som du ikke har haft møde med? Herunder at klienten er blevet nægtet at fremlægge nogen som helst dokumentation i sagen?

Jeg skriver til dig, da min nye advokat endnu ikke har modtaget sagen, selvom der har fundet ombeskikkelse sted. Han kan i sagens natur heller ikke bekræfte, at jeg gjorde dommeren og dig klart og tydeligt opmærksom på, at politibetjent Tina Mertz løj under ed.

Ved du, hvorfor hverken det eller flere af mine andre indsigelser ikke er nævnt i domsudskriftet – herunder at jeg overhovedet ikke fik lov til at fremlægge nogen som helst dokumentation eller moddokumentation for det, som både Tina Mertz, specialanklager Maria C. Jepsen og vidner oplyste? Jeg havde min computer med og kunne meget nemt moddokumentere foldenes tilstande, hvor anklagemyndigheden ensidigt kun fremstillede et billede af den værst belastede fold fra en enkelt vinkel og jeg havde billeder af foldene både forfra og bagfra.

Jeg håber, at du har fået rystet den dårlige oplevelse af dig og igen – det har på ingen måde været personligt ment fra min side. Jeg har bare utroligt dårlige erfaringer med diverse myndigheder, fordi jeg som forfatter og forlægger af en lang række samfundskritiske bøger i årevis har været udsat for grim offentlig forfølgelse fra stort set samtlige instanser herhjemme, hvilket nu også har bredt sig til udlandet (menneskeretsdomstolen og IRS).

Mvh.
TInamaria

 

From: Steen Djurtoft
Sent: Thursday, November 1, 2018 11:19 AM
To: mailto:tinamaria@vindingforlag.dk
Subject: SV: Vedr. strafferetsmødet d. 29-8-18 og dommen d. 5-9-18

Tak for de pæne ord.

Jeg har brug for at finde ud af, hvem der er advokat for dig i hvilke sager, inden jeg læser op på den nye problemstilling.

Du har bedt om, at advokat Fenger repræsenterer dig i sagen, hvilket jeg har forstået også er på plads i ankesagen.
Jeg forstår, at det der er berammet til den 15. november 2018 er beslaglæggelsen, og om hvorvidt det var lovligt at hestene  blev fjernet. Det var det der udgik af sagen d. 5. september 2018. Byretten frifandt dig for forhold 2, så det synes jeg giver medvind til et synspunkt om, at beslaglæggelsen ikke var lovlig.
Jeg har erindret retten om, at du ønsker advokat Fenger og formentlig ønsker at han repræsenterer dig d. 15. november 2018, hvis han kan og ellers begærer en anden dato.
En anden mulighed er, at jeg gør også den del færdig i byretten. Hvad vil du?

Med venlig hilsen
Steen Djurtoft
Advokat (H) - Partner - Attorney at law
ADVODAN Slagelse overholder reglerne om persondata. Vi henviser til vores persondatapolitik. Link til persondata
ADVODAN Slagelse
Ndr. Ringgade 70C ∙ 4200 Slagelse
Tlf: 5786 4600 ∙ Direkte: 5786 4640 ∙ Mobil: 5786 4640
CVR nr: 21356530 ∙ Kontonr: 4343 0006007120
www.advodan.dk ∙ Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Fra: Vinding Forlag [mailto:tinamaria@vindingforlag.dk]
Sendt: 3. november 2018 14:36
Til: Steen Djurtoft <djur@advodan.dk>
Emne: Re: Vedr. strafferetsmødet d. 29-8-18 og dommen d. 5-9-18

Hej Steen

Tak for svar

Jeg forsøger at finde ud af rettens roderi i sagen

Paul Hauch Fenger sendte sagen videre til en anden advokat, som er beskikket i kæresagen i Østre Landsret, så måske er det bedre, at han fører sagen.

Som du ved, gjorde jeg under straffesagen dommeren opmærksom på, at politiet løj under ed. Dette har betjenten nu valgt at politianmelde mig for, da jeg har skrevet det på min blog, så farcen fortsætter ...

Som du også ved, foreslog jeg dommeren 1-2 gange, at vi stoppede den farce af en retssag, hvor jeg intet fik lov til at fremlægge af mit omfattende materiale med båndoptagelser, fotos og to kritisable aktindsigter, hvor politiet klokkeklart lyver og laver bevisforvanskelse. Det er desværre ikke første gang, at jeg oplever det i politikredsen, hvilket jeg ligeledes kan dokumentere.

Hvis du her på mail vil bekræfte, at jeg både lavede indsigelser imod løgnene under ed og mine manglende muligheder for dels moddokumentation og nægtelse af min øvrige dokumentation, vil det ikke være nødvendigt at indkalde dig i politianmeldelsen. Da vi aldrig fik lejlighed til at gennemgå hverken mine båndoptagelser, de to kritisable aktindsigter og diverse fotos, er du i sagens natur ikke inde i, hvor meget politiet på skammelig vis har løjet i sagen – udover de løgne som blev fortalt under ed ...

Det problematiske i, at jeg blev frikendt i forhold to, rejser to nye problematikker: 1. Politiets beslaglæggelse d. 22-12-17 var ulovlig af bl.a. formelle årsager. 2. Forhold 1 er i retten aldrig sagsoplyst korrekt, da jeg blev nægtet at fremlægge nogen som helst dokumentation, hvorfor der ikke er foretaget en helhedsvurdering med afsæt i sagens reelle forhold og fakta ...

Såfremt du ønsker sløring på min blog, må du lige sige til, da jeg synes, at det er en grim situation, retten i Næstved har sat dig i.

Mvh.
Tinamaria

 

From: Steen Djurtoft
Sent: Monday, November 5, 2018 10:45 AM
To: mailto:tinamaria@vindingforlag.dk
Subject: SV: Vedr. retsmødet 15. november 2018. j. nr. 55080

Jeg spørger dig om, om det er mig der skal repræsenterer dig i retsmødet d. 15. november 2018. Det svarer du mig ikke på. Kan jeg få et klart svar? Hvis det er en anden der skal repræsenterer dig, skal pågældende kontakte retten herom, med kopi til mig.

Med venlig hilsen
Steen Djurtoft
Advokat (H) - Partner - Attorney at law
ADVODAN Slagelse overholder reglerne om persondata. Vi henviser til vores persondatapolitik. Link til persondata
ADVODAN Slagelse
Ndr. Ringgade 70C ∙ 4200 Slagelse
Tlf: 5786 4600 ∙ Direkte: 5786 4640 ∙ Mobil: 5786 4640
CVR nr: 21356530 ∙ Kontonr: 4343 0006007120
www.advodan.dk ∙ Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Re: Vedr. retsmødet 15. november 2018. j. nr. 55080
05-11-2018 13:37
Steen Djurtoft<djur@advodan.dk>;

Hej Steen

Jeg har endnu ikke fået svar fra advokaten, men skal nok give besked, lige så snart jeg ved noget

Vil du bekræfte de nedenstående forhold, jeg spørger til? [ovenstående forhold]

Mvh.
Tinamaria

 

SV: Vedr. retsmødet 15. november 2018. j. nr. 55080
05-11-2018 14:03
'tinamaria@vindingforlag.dk'<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Det skal gå meget stærkt, hvis du skal have et skift af forsvarer d. 15 november 2018.
Jeg ved ikke hvad det er for noget materiale, som du ønskede fremlagt, og om det er relevant for sagen. Men nu har du muligheden for at tage det op i ankesagen med den nye forsvarer.

Med venlig hilsen
Steen Djurtoft
Advokat (H) - Partner - Attorney at law
ADVODAN Slagelse overholder reglerne om persondata. Vi henviser til vores persondatapolitik. Link til persondata
ADVODAN Slagelse
Ndr. Ringgade 70C ∙ 4200 Slagelse
Tlf: 5786 4600 ∙ Direkte: 5786 4640 ∙ Mobil: 5786 4640
CVR nr: 21356530 ∙ Kontonr: 4343 0006007120
www.advodan.dk ∙ Tilmeld dig vores nyhedsbrev

 

Restmøde
05-11-2018 15:04
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Hej Martin

Advokat Steen Djurtoft rykker mig for svar i forbindelse med retsmødet d. 15-11-18

Har du fundet ud af, om du kan den pågældende dag?

Kh.
Tinamaria

 

From: Martin Andersen
Sent: Monday, November 5, 2018 4:58 PM
To: Vinding Forlag
Subject: Re: Restmøde

Hvad tid er det?

Krypteret svar/post skal sendes til kontorets sikkermail sikkerpost@jstlaw.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Martin Andersen
Advokat (L)
M +45 5115 7505
T +45 3333 7090
F +45 3333 7099
man@jstlaw.dk

Toldbodgade 29 C, st.tv.
DK ­ 1253 København K
www.jstlaw.dk

 

Fra: Vinding Forlag <tinamaria@vindingforlag.dk>
Dato: mandag den 5. november 2018 kl. 17.26
Til: Martin Andersen <man@jstlaw.dk>
Emne: Re: Restmøde

Det er 13.30 – denne gang en menneskelig tid

Jeg videresender lige indkaldelsen.

Steen Djurtoft skal havde besked på djur@advodan.dk

 

Re: Restmøde
05-11-2018 19:48
Vinding Forlag<tinamaria@vindingforlag.dk>;

Jeg kan godt møde der. Giver retten besked om jeg overtager. Ringer lige en af dagene. Får lige akterne fra Steen først.

Krypteret svar/post skal sendes til kontorets sikkermail sikkerpost@jstlaw.dk

Med venlig hilsen / Best regards

Martin Andersen
Advokat (L)
M +45 5115 7505
T +45 3333 7090
F +45 3333 7099
man@jstlaw.dk

Toldbodgade 29 C, st.tv.
DK ­ 1253 København K
www.jstlaw.dk

 

Re: Restmøde
06-11-2018 14:39
Martin Andersen<man@jstlaw.dk>;

Super-duper   

Jeg vil glæde mig til at hilse på dig

 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk