Tinamarias Blog - Bilag 10 ...

 
 

Bilag 10

 
Båndoptagelse - Så blev hestene taget af politiet
 

Direkte link - Så blev hestene taget af politiet

 

Jeg havde indtalt besked og sendt sms om, at jeg ikke kunne på det tidspunkt og det ved retten i Næstved fra mine mange retsmøder, hvilket de på ingen måde tager hensyn til.

Uden at høre hvorfor jeg prioriterede, at hestene gik ude (bortset fra bekendtgørelsen d. 16-12) og hvad der var sket omkring hestene og hvordan både retten i Næstved og Østre Landsret spændte ben for sagens rettelige behandling, tog politiet hestene. På optagelsen siger politiet, at dyrlægen vurderer, at påbuddet er overtrådt.

For at være sikker på, om et påbud er overtrådt, skal man altså spørge - især i lyset af at det er et voldsomt overgreb at fjerne hestene, hvilket jeg kan regne ud, har taget fire timer!

Politiet har ikke forinden partshørt mig, selvom specialanklageren i strid med båndoptagelsen af d. 11-12 havde vedtaget, at jeg havde udtalt mig i sagen.

Jeg havde fået syv heste op i foderstand efter den påførte skade i januar, hvor jeg stod med otte smadrede dækkener samtidig og en dyrlægeregning, som min staldejer ikke ville vide af. Det koster på hulden, når man fra en tyk vinterfrakke pludselig at gå med "bare arme" og jeg var tvunget til at lukke dem på døgnfold allerede i marts måned, da min staldejer efter opsigelsen heller ikke ville fodre og lukke ud.

Politiet har på ingen måde inddraget og lavet en helhedsvurdering, hvor også den offentlig forfølgelse spiller ind. Jeg har fint råd til hestene - jeg har bare ikke råd til samtidig at betale de mange udgifter, der er forbundet med myndigheders lovbrud såvel som forfølgelse, hvor omfanget igennem årene frem til 2014 før den uretmæssige fogedudsættelse kan læses i bogen "Skimmelramt - hvad koster det?" under gratis downloads. Det er lige så horribelt, hvad det har kostet siden fogedudsættelsen..

Det fremgår af båndoptagelsen, at hestene allerede var fjernet, før politiet havde hørt, om jeg havde haft dyrlæge ude. Den eneste grund til, at hestene er taget, er, fordi jeg har politianmeldt flere dommere i retten i Næstved, politianklagere m.fl. for deres forfølgelse. Denne del af sagen ydes der ikke opmærksomhed. En måde myndigheder forsøger at køre psykologisk krigsførelse, er bl.a. at køre fuldt blus på sager imod mig - og nægte at efterforske relevante anmeldelser imod andre. Netop i den forbindelse er det så mærkeligt og påfaldende, at politiet aldrig undersøgte knivskaden af Talena og andre grimme forhold.

Politiet har i denne sag ageret foged, hvilket netop kommer til udtryk i, at politiet uden hjemmel hertil kræver en opstaldningskontrakt for at udlevere hestene. Hvorvidt jeg har eller ikke har en opstaldningskontrakt, så er det eneste, de kan sikre sig, at hestene ikke kommer tilbage til min staldejers matrikel. Jeg skal ikke stå til regnskab for politiet med, hvor hestene skal hen.

Et andet kritisabelt forhold er, at politiet lyver omkring føllet. Jeg checkede føllet en ekstra gang om aftenen og hun er den eneste af dem, jeg har haft fundet noget på og da det var gået væk, så jeg ingen grund til at rekvirere dyrlæge, da jeg også havde en formodning om, at jeg ville få en ærlig chance for at være til stede ved kontrolbesøget, når jeg ikke havde mulighed for det ved det første besøg og fordi politiet endnu ikke havde modtaget mit skriv.

Når politiet og kredsdyrlægen kan lyve om diverse ting omkring besøget, så er det ikke betryggende, at man nægtes adgang til at tilse hestene og jeg har udbedt fotodokumentation for den påståede hævelse hos føllet.

Politiet var informeret om mine bevæggrunde for at lukke dem på fold, da både lys og luft forsvandt fra stalden og det er ikke forsvarligt at byde heste sådanne forhold, ligesom det ikke er i orden at påbyde at skulle overtræde andre paragraffer i hesteloven for at overholde politiets påbud. Heller ikke dette forhold blev der skabt lejlighed for at vende med politi og kredsdyrlæge, da man allerede inden ankomst havde besluttet at fjerne hestene.

Det virker underligt, at politiet modtog diverse fotos, hvor min staldejer eller en hjælper forårsagede, at hingstene igen fik lukket sig sammen. Jeg havde flere spor og ting, politiet kunne undersøge, men heller ikke den del var relevant og i et dyrevelfærdsøjemed stærkt kritisabelt.

Politiet kan ikke fremvise hjemmel til at nægte mig at se hestene og politikvinden tøver på optagelsen, da jeg spørger til det, hvor hun svarer udenom.

Ved begge besøg var de lagt notorisk, hvor jeg ikke kan give fremmøde - retten i Næstved gør det samme - udelukkende for at chikanere.

Politiet var ligeglade med, at min staldejer havde afbrudt strømmen i stalden, så de stod 20-22 timer i mørke, da jeg tidligst kunne være der i løbet af eftermiddagen. Alle hestene havde tykke elefantben af byghalmen og af den påførte stilstand i stalden.

Da min staldejer også skruede stalddøren til, var der ingen udluftningsmulighed i stalden, som i forvejen kun kunne luftes ud i den ene ende, da stalden hverken har mekanisk eller naturlig udluftning, da staldens loft er spærret af med plastik og dermed ikke overholder hesteloven.

Politi og anklagemyndighed havde så travlt med at give mig en "julegave", at de ikke overholdt formalia og det interessante er, at Hestens Værn havde sagt, jeg havde gjort alt det rigtige og Dyrenes Beskyttelse sagde, at der ifølge anmelder ingen kritik var af min pasning af hestene.

Da jeg hørte fra veterinærsygeplejersken skulle der ifølge politiet ikke være kritikpunkter, som der alligevel er kommet. Hele sagen er kørt på et tyndt grundlag, for politiet ved godt, at det koster ca. 100 kr. + moms pr. hest pr. dag og så transport til ca. 3.000 kr., så i løbet af 14 dage er regningen for at få indløst hestene på langt over 17.000 kr.

I retten bliver det yderligere grotesk af, at de fejlbehandler mine sager, så jeg heller ikke ad den vej er i stand til effektivt at løse de problemer, som myndigheder har påført mig.

Når jeg kigger tilbage på den måde, som Dyrenes Beskyttelse i 2015 helt undlod at undersøge hesten og smertevurdere den, som den daværende kredsdyrlæge gjorde, så spørger jeg mig selv, om det var "bestillingsarbejde" dengang, siden politiet heller ikke ville gå videre med den falske anmeldelse. Det er jo ikke en falsk anmeldelse, hvis det er myndigheder, der står bag ...

 
Yderligere kritisable forhold
 

Der er en række yderligere kritisable forhold.

Jeg modtager politiets påbud d. 8-12-17. Jeg bliver ikke informeret om klagemuligheder.

Jf. det fremsendte påbud som først fremsendes og modtages d. 14-12 har jeg 14 dage til at klage til Rigspolitiet. Rigspolitiet svarede først fire måneder senere ...

Allerede d. 22-12 har politiet fjernet hestene – uden at have talt med mig og derfor ikke har været vidende om, hvorvidt hestene har været tilset d. 21.

Tina Mertz gav mig nøjagtig 19 minutter d. 21-12 til at kontakte hende, da hun sendte hendes sms kl. 14:01 og gik allerede 14:20.

Politiet var informeret om mine bevæggrunde for at lukke hestene på døgnfold igen på den milde årstid - herunder elefantben, nedsat appetit hos lakterende hoppe, manglende lys og luft i en helbredsskadelig stald.

Politiet var informeret om, at jeg havde søgt Fødevarestyrelsen om midlertidig dispensation.

Den administrative myndighed bag beslutningen om at fjerne hestene kommer fra anklagemyndigheden, hvor der sidder flere politianmeldte politifolk, som yderligere modtager ordrer fra retten i Næstved, hvor der også sidder flere politianmeldte dommere ...

Jf. skrivelse fra politiet af d. 14-12 har klage eller domstolsafprøvelse ikke opsættende virkning, hvilket betyder, at politiet alligevel kan sælge eller lade hestene aflive – også selvom politiet har lavet flere graverende fejl.

Det var netop dét med opsættende virkning, at politiet og hele retssystemet i 2014 gjorde min søn og jeg hjemløse ...

 
 
Specifikke spolinger i båndoptagelsen
 

0.17 - Tina Mertz oplyser, at kredsdyrlægen vurderer, at der har været overtrædelse af påbuddet, så hestene er fjernet

0.26 - jeg bliver sigtet for overtrædelse af pålægget kl. 12.46 og at jeg ikke har pligt til at udtale mig til Tina Mertz

0.36 - jeg giver udtryk for undren over, at politiet end ikke kontakter mig, inden de fjerner hestene

0.45 - Tina Mertz forklarer, hvad der er overtrådt

0.59 - Tina Mertz bekræfter, at politiet har fjernet hestene uden overhovedet at have talt med mig

1.03 - Tina Mertz bekræfter, at politiet så heller ikke ved, om jeg har overholdt påbuddet

1.07 - Tina Mertz henviser til hestene og vidneudsagn fra ugen samt at foldene ikke opfylder kravene i pålægget

1.27 - Tina Mertz forespørger til, om jeg har overholdt den anden del af pålægget omkring dyrlæge

1.36 - Tina Mertz oplyser, at selvom jeg havde overholdt pålægget, ville hestene alligevel blive fjernet jf. § 22 i dyreværnsloven

1.48 - Tina Mertz bekræfter, at politiet og kredsdyrlægen har været inde i stalden

1.57 - Tina Mertz bekræfter, at der siden første besøg d. 8-12 var strøelse i de tomme bokse

2.03 - Tina Mertz henviser usikkert til flere vidneudsagn

2.12 - Tina Mertz henviser til billeder af, at hestene har gået ude

2.20 - Tina Mertz henviser igen til, at der ikke har været opfyldelse af pålægget trods kendskab til øvrige indflydende forhold

2.25 - Tina Mertz oplyser, at det er en administrativ beslutning, der er taget (fra den politianmeldte anklagemyndighed)

2.32 - Tina Mertz oplyser, at jeg har en frist til d. 3-1-18 til at indløse hestene

2.38 - Tina Mertz stiller krav til opstaldning, kontrakt, dyrlæge etc.

3.17 - Tina Mertz henleder opmærksomheden på, at politiet kan sælge eller bortskaffe hestene

3.45 - jeg henleder opmærksomheden på, hvorfor hestene igen blev rykket på døgnfold

3.54 - Tina Mertz virker overrasket over oplysningen og mener godt, at heste kan stå i mørke det meste af døgnet

4.06 - jeg gør opmærksom på både lys og de sundhedsskadelige forhold i stalden

4.27 - Tina Mertz mener, jeg har haft mulighed for at være til stede, selvom jeg hele tiden har sagt, jeg ikke kan give tidligt fremmøde

4.48 - Tina Mertz gør opmærksom på, at jeg skal partshøres

5.03 - jeg oplyser, at jeg har flere ting til sagen, hvilket Tina Mertz er bekendt med

5.10 - jeg gør opmærksom på flere kritisable ting fra politiet med henvisning til mine båndoptagelse med politiet

5.40 - Tina Mertz gør opmærksom på, at jeg har fået klagevejledning oplyst

5.50 - Tina Mertz spørger igen, hvad jeg har tænkt mig omkring hestene

6.05 - jeg henviser til min blog, hvad jeg har tænkt mig at gøre

6.10 - Tina Mertz gentager spørgsmålet om, hvad jeg agter at gøre og tilføjer dyrlæge som indløsningskrav (dyrlægerapport oplyser, dette ikke er nødvendigt)

6.23 - jeg henviser til, at alle hestene blev tilset d. 8-12 af en veterinærsygeplejerske

6.33 - Tina Mertz oplyser, at hun har talt med veterinærsygeplejersken

6.40 - Tina Mertz havde talt med veterinærsygeplejersken dagen før eller dagen før den

6.45 - Tina Mertz nægter at oplyse, hvad veterinærsygeplejersken har oplyst og at det er sagen uvedkommende

7.10 - jeg oplyser, at jeg fremsender skriftlig partshøring

7.18 - Tina Mertz oplyser, at hun går på juleferie fra 22-12 til 2-1

8.10 - Tina Mertz spørger til, om jeg ønsker tingene på skrift, hvilket jeg bekræfter

8.18 - jeg gør opmærksom på sidst, politiet tog hestene under den uretmæssige fogedudsættelse, at jeg blev nægtet adgang til at se dem

8.23 - Tina Mertz oplyser, at det gør jeg også denne gang

8.27 - jeg spørger til hjemlen i det

8.29 - Tina Mertz svarer usikkert udenom

8.39 - jeg spørger igen til hjemlen

8.41 - Tina Mertz henviser til dyreværnslovens § 22

8.48 - Tina Mertz begrunder, hvorfor politiet har mulighed for at nægte adgang til at tilse hestene, men svarer igen udenom

9.06 - jeg spørger igen til den konkrete hjemmel for at nægte adgang til hestene

9.18 - Tina Mertz oplyser, at jeg ikke kan tilse hestene, så længe de er i politiets varetægt, hvilket er beskrevet i dyreværnsloven???

9.28 - Tina Mertz spørger til, hvad jeg fodrer med

9.40 - jeg oplyser, hvad hestene får og tilbyder at maile foderplaner

10.12 - jeg gør opmærksom på Millton, som har dårlig mave af den påtvungne boks med byghalm og risiko for forfangehed for dem alle sammen

10.24 - jeg spørger til, om kredsdyrlægen har tilset Diego, som Tina Mertz slet ikke nævnte i forbindelse med det første kontrolbesøg som kritikpunkt

10.35 - Tina Mertz ved ikke, hvem Diego er

10.39 - jeg oplyser, at jeg først fandt ud af det, da jeg læste den første dyrlægerapport meget senere

10.45 - Tina Mertz svarer udenom og henviser til dyrlægerapporter

10.58 - jeg gør opmærksom på en kritiseret palominohoppe, som heller ikke stod på dyrlægerapporten

11.12 - Tina Mertz vasker hænder

11.28 - jeg gør opmærksom på, at der ikke har været overensstemmelse imellem Tina Mertz´ oplysninger via båndoptagelser og dyrlægerapporten

11.32 - Tina Mertz vasker igen hænder

12.15 - jeg spørger til føllet og knuden

12.28 - Tina Mertz oplyser, at det er en dyrlæge og ikke veterinærsygeplejerske, der kan tilse hestene

12.39 - jeg gør opmærksom på, at både knude og hævelse er væk

12.44 - Tina Mertz oplyser, at det var det ikke (politiet har til dato ikke udleveret billeder fra d. 22-12 og dyrlægerapport oplyser noget andet)

12.47 - Tina Mertz oplyser, at der stadig var hårdhed og knude (dyrlægerapport oplyser, at det ikke var dyrlægekrævende)

12.53 - jeg fastholder, at det var der ikke, hvilket Tina Mertz ikke vil diskutere

13.25 - jeg henleder opmærksomheden på, at jeg som sigtet har skrevet til politiet og bedt om at få advokat Mads Pramming på sagen

13.36 - Tina Mertz oplyser, at det står for egen regning, da det ikke er en straffesag, men en dyreværnssag

 
 
Yderligere kommentarer
 

Retten i Næstved har d. 29-8-18 underkendt politiets påbud, hvor politiet ikke har overholdt reglerne, hvilket betyder, at dommeren frafaldt den ene af politiets to sigtelser imod mig.

Politiet har på intet tidspunkt under hele forløbet haft hørt sagen fra begge sider, har manipuleret og direkte løjet i aktindsigter, ligesom Tina Mertz også løj flere gange under ed under straffesagen imod mig jf. http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagensigtelse og http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitietsloegne samt min anmeldelse af Tina Mertz for falske anmeldelser - http://www.tinamarias.dk/blog/straffesagenpolitianmeldelse

 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk