Tinamarias Blog - Bilag 11 ...

 
 

Bilag 11

 
Dyrlægeudtalelse af d. 22-12-17, kommentarer og partshøring
 

Vedr. det fremsendte materiale
03-01-2018 02:57
tme@politi.dk<tme@politi.dk>;ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;
kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk<kos-rigspolitichefens-forkontor@politi.dk>;
post@politiklagemyndigheden.dk<post@politiklagemyndigheden.dk>;
Justitsministeriet<jm@jm.dk>;stm@stm.dk<stm@stm.dk>;post@ombudsmanden.dk<post@ombudsmanden.dk>;

Cc: René Gade<Rene.Gade@ft.dk>;center@humanrights.dk<center@humanrights.dk>;
sekretariatet@transparency.dk<sekretariatet@transparency.dk>;britt.bager@ft.dk<britt.bager@ft.dk>;
postformand@ft.dk<postformand@ft.dk>;dfpksekr@ft.dk<dfpksekr@ft.dk>;
Folketingets Oplysning<Folketinget@ft.dk>;zenia.stampe@ft.dk<zenia.stampe@ft.dk>;
aaja.larsen@ft.dk<aaja.larsen@ft.dk>;karsten.honge@ft.dk<karsten.honge@ft.dk>;
sofie.carsten.nielsen@ft.dk<sofie.carsten.nielsen@ft.dk>;josephine.fock@ft.dk<josephine.fock@ft.dk>;
soren.sondergaard@ft.dk<soren.sondergaard@ft.dk>;mette.reissmann@ft.dk<mette.reissmann@ft.dk>;
rune.lund@ft.dk<rune.lund@ft.dk>;kaare.dybvad@ft.dk<kaare.dybvad@ft.dk>;
trine.bramsen@ft.dk<trine.bramsen@ft.dk>;per.norhave@ft.dk<per.norhave@ft.dk>;
rasmus.prehn@ft.dk<rasmus.prehn@ft.dk>;mogens.jensen@ft.dk<mogens.jensen@ft.dk>;
naser.khader@ft.dk<naser.khader@ft.dk>;michael.aastrup@ft.dk<michael.aastrup@ft.dk>;
lars.aslan.rasmussen@ft.dk<lars.aslan.rasmussen@ft.dk>;simon.kollerup@ft.dk<simon.kollerup@ft.dk>;
christina.egelund@ft.dk<christina.egelund@ft.dk>;henrik.dahl@ft.dk<henrik.dahl@ft.dk>;
carl.holst@ft.dk<carl.holst@ft.dk>;mads.fuglede@ft.dk<mads.fuglede@ft.dk>;jan.e@ft.dk<jan.e@ft.dk>;
bang.henriksen@ft.dk<bang.henriksen@ft.dk>;lise.bech@ft.dk<lise.bech@ft.dk>;
hans.skibby@ft.dk<hans.skibby@ft.dk>;susanne.eilersen@ft.dk<susanne.eilersen@ft.dk>;
peter.kofod.poulsen@ft.dk<peter.kofod.poulsen@ft.dk>;dfamgn@ft.dk<dfamgn@ft.dk>;
ssj-Anklagemyndig@politi.dk<ssj-Anklagemyndig@politi.dk>;Grønfeldt Bjarne Erbo<BEG@kongehuset.dk>;

Hej Tina

Godt nytår og tak for det tilsendte som jeg har indsat nederst i denne mail Materialet bliver også lagt på http://tinamarias.dk/blog/dialogpol.html såvel som på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html.

Nu tager sagen igen en interessant drejning, for jeg kan se, at det er kredsdyrlæge Maria Kaup, der var ude til kontrolbesøget d. 22-12. Maria Kaup var også på sagen tilbage i 2015, hvor en grotesk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse fandt sted og hvor din anklagemyndighed siden hen har givet sagen en absolut mærkværdig behandling, i lyset af at der var tale om en så falsk anmeldelse, som politiet ikke ville gå videre med, da jeg kunne dokumentere, at den var falsk. I det hele taget har anklagemyndigheden travlt med at sværte mig til og vedbliver ikke at rette på de faktuelt forkerte oplysninger, jeg nu har afgivet flere gange.

Nu ved jeg, at Maria Kaup i 2015 gav udtryk for til politiet, at der var tale om velholdte heste og det kan bl.a. ses på http://tinamarias.dk/blog/huld.html og på http://tinamarias.dk/blog/skaden.html Jeg håber, at du vil overbringe denne mail til Maria Kaup, som dengang var lidt bekymret for, at jeg ville lukke hingstene sammen, men det er gået over al forventning og de har frydet mit hjerte mange gange. Jeg stoler ubetinget på Maria Kaup, da jeg fra dengang ved, at hun er en grundig og meget reel dyrlæge. Det samme kan ikke siges om dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse, som end ikke undersøgte Vinncent eller satte sig ind i sagen, inden hun skred til en anmeldelse efter lovens strengeste paragraf.

Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på http://tinamarias.dk/blog/knivskade.html, som er den anmeldelse, jeg spurgte til under min båndtagelse med dig af d. 13-12 og 14-12. Igen er det din anklagemyndighed, som nægter aktindsigt i netop dén anmeldelse, jeg foretog til politiet og som jeg ved, at politikommissær Kurt G. Nielsen har bremset – et af forholdene som var medvirkende til uretmæssigt at gøre min søn og jeg hjemløse i 2014. Også anmeldelse af hærværk i løsdrift, glasskår på folde og i høkasser m.fl. var heller ikke noget, politiet gjorde mere ved.

Nu er jeg klar over, at hele forløbet med at fjerne hestene er en bryghistore imellem anklagemyndigheden og retten i Næstved, da dette er en bagvendt fogedudsættelse af hestene og den sker kun, fordi jeg har politianmeldt en række dommere, politibetjente og politianklagere. Denne sag minder meget om både den uretmæssige fogedudsættelse i 2014 og ikke mindst politiets tilsidesættelse af lejeloven i 2007, hvor der var ramaskrig i samtlige politikredse på Sjælland. I sidstnævnte havde politiet nemlig ageret foged, selvom to politikredse havde sagt, at det ikke var en sag for politiet, men for en foged. Politiadvokaten fra dengang har også en aktiv rolle i hele demonstrationsforløbet,  hvor både politiet og Sorø kommune foretog en række lovbrud og hvor jeg yderligere har fanget flere betjente i at lyve og forskellige andre former for pligtforsømmelser. Politiadvokaten fra dengang er også på listen over min omfattende politianmeldelse af d. 6-3-17, som aldrig er blevet undersøgt ...

Jeg kan læse, at betjent Connie Pedersen også var til stede d. 22-12 og hun er en af de betjente, som ligeledes er politianmeldt i forbindelse med min omfattende politianmeldelse, som blev sendt til ombudsmanden i et forsøg på at komme fri af den offentlige forfølgelse, som har stået på i årevis. Connie Pedersen var til stede både under den uretmæssige fogedudsættelse, hvor politiet tog hestene, selvom de var tilmeldt en demonstration og hun var også til stede under den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse, hvor Maria Kaup også kom på sagen.

Jeg har i årevis søgt aktindsigt fra politiet, som man hårdnakket nægter at udlevere, selvom – eller måske nok netop især i lyset af – der er tale om offentlig forfølgelse med deltagelse af flere politifolk. Det gjorde, at da jeg endelig fik fravristet lidt aktindsigt fra politiet kunne dokumentere, at politiet og retten løj i forbindelse med den uretmæssige fogedudsættelse. Jeg kunne yderligere dokumentere, at politiet havde redigeret i notater og at politiet havde taget billeder af lukkede døre og skabe fra den uretmæssige fogedudsættelse.

Det var også Connie Pedersen, som jeg talte med dagen før fogedudsættelsen, hvor jeg sagde, at hestene dagen efter skulle rykke over og demonstrere på den anviste plads fra Sorø kommune. Hverken retten i Næstved eller politiet ville vente de få timer, det ville tage at flytte hestene derover, så det at beslaglægge hestene var også en måde at hindre en lovligt varslet demonstration ...

På baggrund af at politiet har redigeret i notater, nægtet aktindsigt samt flere andre kritisable forhold, som jeg belyser i bogen “Når sandheden skal frem – kommentarer til en forvansket aktindsigt fra politiet”, søgte jeg efterfølgende om aktindsigt i CPR og politiets sikkerhedslog, hvilket ligeledes blev afslået. Sagt på en anden måde – jeg har i årevis hos forskellige instanser, hos politiet såvel som i retten forsøgt at komme fri af den omfattende offentlige forfølgelse, jeg er udsat for og som denne sag ligeledes bevidner. Desværre sker den offentlige forfølgelse med politiets hjælp, foruden at det samlede retssystem er involveret.

Jeg er gået i gang med at uploade omfattende materiale på min blog og på http://tinamarias.dk/blog/sager.html lægger jeg bid for bid ud, hvor der ikke længere er tvivl om, at jeg vitterligt er udsat for den offentlige forfølgelse, jeg omtaler og at politiet, flere dommere og andre deltager stort i dette.

Der er så stort et korruptionsforløb inde bagved alt dette og det var noget af det, jeg ville ridse op overfor dig, men som bekendt fik jeg aldrig lejlighed til at fremsende det, da I forinden havde fjernet hestene på et uretmæssigt grundlag ...

Kommentarer til dyrlægeudtalelsen af d. 22-12

I lyset af at der allerede ved det første kontrolbesøg var dyb uenighed omkring hestenes huld, er det dybt kritisabelt, at jeg heller ikke anden gang fik mulighed for at deltage, hvilket kun gør det hele endnu mere suspekt, end det i forvejen er.

Nu er foldene igen nævnt og fremstillet på en måde, hvor de i rapporten fremstår langt mere mudrede, end de reelt er. Jeg har således fotograferet foldene og har lagt billederne på http://tinamarias.dk/blog/folde.html, hvor jordbundsforholdene ligeledes er beskrevet.

På samme side er der fire billeder af den fastskruede stalddør, som sammen med skimmelsvamp, det afkoblede lys og nedsat appetit hos følhoppen var baggrunden for, at jeg efter en uges ophold i stalden varetog hestenes trivsel og velbefindende og lukkede dem på døgnfold igen. Nærmere beskrivelse længere nede.

Palomino hoppe fra fold 1 var under middel huld ved første kontrolbesøg og nu er hun i middel huld. Netop denne hoppe blev fremstillet meget kritisk tynd under vores båndoptagelser. Hun er en af de nemmeste heste at fodre på.

Shetlandshingst Diego - Jeg har på intet tidspunkt set flåd i hverken næse eller øjne. Til gengæld fisker jeg jævnligt hår fra hans øjne. Det kritisable er, at han på intet tidspunkt bliver nævnt under vores telefonsamtaler – jeg ser først, at han er omtalt, da jeg modtager rapporten fra dyrlæge Heidi Pyndt d. 20-12 og hvor politiet fjerner hestene to dage senere.

Omkring Diego kan jeg oplyse, at der var to grove forhold, som lå til grund for, at jeg d. 21-11 politianmeldte Thomas Lind. D. 20 og 21 kom jeg begge dage ud til en hingst, som var lukket ud i løbegangen, hvilket - igen - kunne være endt katastrofalt.

Det er SÅ dybt uansvarligt at lukke en shetlandshingst ud på langt græs på denne årstid, hvor fruktanindholdet er meget højt grundet det køligere vejr og hvor fruktanen ophobes i græsset. Han er bevidst lukket ud begge gange - dels for at skabe rav i den med hingstene og dels for at skræmme mig væk. Det var således ikke kun det fjernede føldækken, der var årsag til, at jeg efter måneders chikanerier og gambling med hestenes liv og sikkerhed, at jeg skred til en anmeldelse af Thomas Lind – en anmeldelse som politiet i øvrigt meget hurtigt parkerede jf. http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html – igen uden overhovedet at tale med mig omkring anmeldelsen. Det lugter igen af, at der er myndigheder involveret.

Hvis du kigger i den vedhæftede fil til min anmeldelse af d. 21-11-2017 02:22, vil du se en række fotos i forbindelse med den omfattende chikane fra Thomas Lind. Der er forstørrede billeder i min anmeldelse af d. 21-11. Jeg har lagt en opdateret version på http://www.tinamarias.dk/download15.html og på side 1 og 2 er der en oversigt over chikanen. På side 248 og 249 er der billeder af, at Diego bevidst er lukket ud af hans indhegning og man kan se, hvor langt græsset er. Du har været på stedet og har set, hvor stort et stykke der er tale om, da det dækker både fold 1 og 2. Anden dag han var lukket ud, har han gået på det i timevis, for stykket var gnavet helt ned.

Jeg kender de heste og derfor ved jeg også, at der er tale om mangfoldig chikane fra Thomas Lind og hans hjælpere. Kig på side 105-107, 111-116, 117-119, 124-126 og 226-228. Selvom der er pillet groft ved hegnene, bliver hestene på deres folde og det var derfor, at Diego til sidst blev lukket ud og hvor han kunne være gået hen til de store hingste ...

På side 181-183 begynder pilleriet ved hegnet igen, ligesom fra side 190-194, hvilket var baggrunden for, at jeg af sikkerhedsmæssige årsager var nødt til at lukke Talena væk fra den tomme fold, hvilket også har kostet på huldsiden.

At binde heste fast til høkasser to gange i træk er vitterligt unødigt at udsætte heste for fare og det kunne være gået grueligt galt. Jeg kan via flere billeder forklare, hvorfor det ikke er hestene, der ved et tilfælde er hængt fast, men at der er mennesker involveret, men politiet har jo ikke ønsket at høre forklaringen inden afvisning af anmeldelsen.

Det er i øvrigt i samme fil, at du kan finde de fundne skimmelværdier i stalden, som fremgår af side 259-269. Prøveresulaterne kan selvfølgelig bekræftes af Mikael Østergaard fra Østergaard A/S. Rent faktisk er der af dyrevelfærdsmæssige årsager behov for at nedlægge forbud mod dyreophold i stalden og det var netop skimmelpåvirkningen, som var en af årsagerne til, at jeg igen lukkede dem ud, hvilket du også blev informeret om d. 16-12, samtidig med at du fik besked om, at jeg havde søgt Fødevarestyrelsen om dispensation for læskur, imens jeg tilvejebragte sikkerhedshegn, så følhoppen kunne flyttes over på den græsfolden. Af samme årsag var miniløsdriften ikke rejst, da jeg ville flytte den over på den tomme fold. Du kan læse Fødevarestyrelsens svar på http://tinamarias.dk/blog/foedevare.html

Jeg har til retten fremvist bilag på forbrug af foder og litervis af olie som følge af skaden, som Thomas Lind er stukket af fra på enhver måde. Ved skaden i januar blev der smadret otte dækkener og det koster på foderkontoen, når heste går fra tyk vinterfrakke til “bare arme”. De var således allerede sat op i foder inden d. 1-3 og når man har ekstra foderbehov, blev det yderligere forværret, da de pludselig skulle gå på døgnfold – dog nu med tilvejebragte dækkener men til gengæld kun med én daglig fodring. Der er derfor billeder af heste, som hurtigt mistede huld. Talena har været hårdest ramt, fordi hun samtidig har været lakterende og på grund af den omfattende chikane og gentagne pillerier ved hegnene, som var årsag til, at jeg ikke længere turde at have hende på folden imellem de to hingste. Det var virkelig et valg imellem pest eller kolera.

Det er ikke særlig rart at være fastlåst til et sted, hvor man gør alt for at komme væk og hver eneste dag kunne stå op til en sms om, at der igen kunne være sket “uheld” med hestene. Jeg løb spidsrod for at finde anden opstaldning eller andre løsninger, hvilket du kan se på http://tinamarias.dk/blog/tiltag.html Selv Thomas Lind og retten i Næstved har forsinket og bremset sagen og hvorfor mon? Til gengæld ved jeg i dag, at det har handlet om, at jeg skulle have en billet ud af den offentlige forfølgelse via politiets fadæser i denne sag, hvor den offentlige forfølgelse er klar og tydelig.

Føllet blev samme dag som kontrolbesøget sat i behandling, hvilket du også ved, samt at der var effekt af behandlingen. Ved første besøg var der en knytnævestor hævelse – ved kontrolbesøget var det på størrelse med en valnød og end ikke akut behandlingskrævende af en dyrlæge jf. det tilsendte?? Sagt på en anden måde – der var slet ikke behov for det påkrævede dyrlægebesøg.

I har fået kønsforbyttet palominohingsten Millton

Der er heller ikke enighed imellem Heidi Pyndt, Maria Kaup og veterinærsygeplejersken omkring Fabrians huld fra fold fire.

Det fremgår, at alle hestene er vurderet udfra, om de er transportegnet. Det betyder, at beslutningen allerede inden det andet kontrolbesøg var taget. Dette fremgår også af båndoptagelsen af d. 22-12 på http://tinamarias.dk/blog/hestesagen.html, hvor du også fortæller, at det er en administrativ beslutning fra anklagemyndigheden, hvor hestene allerede var fjernet, da du ringede og det før politiet eller Maria Kaup vidste, om hestene havde været tilset af en dyrlæge, hvilket så i øvrigt ikke var nødvendigt at opretholde.

Fortalte du Maria Kaup, at alle hestene samme dag som første kontrolbesøg var tilset af en veterinærsygeplejerske og at føllet var sat i behandling med antibiotika? Herunder at der var uenighed om huldvurderingen?
Oplyste du Maria Kaup om, at Fødevarestyrelsen var søgt om midlertidig dispensation i lyset af den pågældende problematik med bl.a. stærk helbredsskadelig skimmelsvamp?
Oplyste du om, at hestene havde været lukket på stald om natten den første uge efter kontrolbesøget, indtil både afkoblet lys, fastskruet dør, elefantben hos alle de store og nedsat appetit hos Talena var årsag til, at de igen blev lukket ud?
Fortalte du, at jeg endnu ikke havde udtalt mig i sagen, hvorved hverken du eller Heidi Pyndt havde forhistorien?
At jeg begge gange var frataget muligheden for at deltage, fordi det var lagt på tidspunkter, hvor jeg ikke kan give fremmøde?

Kritik af politiet

Jeg tilkalder ikke dyrlæge, når der har været effekt af en antibiotika behandling og politiet er oplyst herom og dertil ikke har oplyst om en hest, som først senere viser sig at skulle være behandlingskrævende, hvilket han så ikke var alligevel, men jeg forventer, at politiet kører tingene efter bogen og det har dine overordnede bestemt ikke gjort i denne sag. Man har haft såååå travlt med at fjerne hestene, at man virkelig har skudt sig selv i foden – igen.

Politiets behandling af dyreværnssager – Justitsministeriet fremgår det, at sager skal være fuldt oplyst, hvilket denne ikke kan siges at være - hverken fra første eller andet besøg. På side 15 nederst fremgår det, at politiet kan give pålæg i henhold til dyreværnslovens § 21 – alligevel blev jeg påbudt at skulle overtræde både heste- og dyreværnsloven. I lyset af at politiet har mulighed for at påbyde, så er det i skærende kontrast til, at jeg modtager et påbud og på den konto samtidig påbydes at overtræde hestelovens § 13, § 14 og § 14 stk. 2, 1-3 uden skelen til den samlede situation.

Politiet har i forvejen selv overtrådt dyreværnslovens § 21, stk. 2, hvor jeg endda blev frataget klageadgangen i anklagemyndighedens iver efter at fratage mig hestene på et uretmæssigt og uoplyst grundlag.

Hvor er helhedsbetragtningen blevet af? Jf. dyreværnsloven § 21 stk. 3 har jeg netop afværget væsentlig lidelse for hestene både på grund af skimmelsvampen og det frakoblede lys i stalden, som jeg gjorde dig opmærksom på ikke var hestenes tarv. I stedet oplyste du mig om, at jeg intet havde at gøre på stedet og her bliver det jo interessant, hvorfor retten i Næstved har haft så travlt med at bremse sagen på bekostning af hestene? Og hvorfor har anklagemyndigheden så travlt, at man end ikke venter på mit materiale og yderligere lægger det op til julen, hvor myndigheder har lukket imellem jul og nytår?

Til gengæld vil jeg gerne rose politiet for, at man trods alt denne gang satte sig ind i hestenes aktuelle foderplan. Jeg kan yderligere oplyse til sagen, at flere af hestene har tendens til forfangenhed, hvorfor jeg er obs på at holde dem i en slank men ikke tynd version. Det er kun hos Thomas Lind og på grund af den påførte skade, at de har været lettere undervægtige. Jeg undres i stedet over, at man fra politiets side på ingen måde har haft travlt med at efterforske den offentlige forfølgelse såvel som den righoldige chikane fra min staldejer på hestenes bekostning?

Jeg skal anmode om aktindsigt i denne sag – herunder fra anklagemyndigheden. Jeg har friholdt dig fra en anmeldelse, da jeg er klar over, at du har handlet efter ordre fra dine chefer.

Da Maria Kaup er på og har været det med Vinncent, vil jeg gerne knytte nogle yderligere kommentarer, som dels forklarer manglende hestepas, dels Baloos arvæv og ikke mindst nogle af konsekvenserne af den offentlige forfølgelse.

Baloos arvæv, Vinncent og hestepas

Maria Kaup blev i 2015 informeret om baggrunden for Baloos arvæv. Han var kommet til skade forud for demonstrationen og da jeg alligevel skulle besøge Vinncent, som var indlagt på Landbohøjskolen, bad jeg dem om at gøre en boks klar til ham, hvilket de lovede. Kort efter blev jeg kontaktet og fik at vide, at han først skulle erklæres transportegnet, så jeg fik en dyrlæge ud, som undrede sig over, at Landbohøjskolen havde forlangt det, for der var ingen tvivl om, at han skulle afsted. Dyrlægen fandt også Baloo påfaldende upåvirket af skaden, selvom han havde skåret hele benet op. Da jeg havde rekvireret transport til Baloo, ringede Landbohøjskolen igen og nægtede at modtage Baloo, hvis jeg ikke deponerede kr. 10.000 og det havde jeg ikke mulighed for. I henhold til dyreværnsloven må Landbohøjskolen ikke nægte at modtage et tilskadekomment dyr og så jeg blev selv overladt med udfordringen, hvor den tilkaldte dyrlæge lige så godt kunne have syet ham.

Allerede inden Vinncent overhovedet blev indlagt på Landbohøjskolen, havde jeg redegjort for, at jeg aktuelt ikke havde mulighed for at betale regningen, men at jeg havde penge til gode hos både Skat og en række andre myndigheder. Min regning var således allerede fra start af sat i bero, så derfor er det ikke korrekt at skrive, at Vinncents forløb var afbrudt på grund af økonomiske uenigheder, da Vinncent i forvejen var udskrivningsklar og skulle holde Baloo med selskab i stalden, imens demonstrationen løb af staben.

Både Vinncent og Baloo blev efterfølgende via jævnlige billeder superviseret af dyrlæge Stine Jacobsen fra Landbohøjskolen, da hun var inde i min pressede situation, hvor flere myndigheder nægtede at udbetale rettelige midler og hvor retten også dengang spændte ben for rettelig erstatning. Min situation blev heller ikke bedre af, at Udbetaling Danmark på baggrund af en anonym anmeldelse fra Sorø kommune nægtede boligydelse på over 3.500 om måneden, hvilket også spillede ind på, at den røde hingst Fabrian ikke fik pas dét år.

I 2014 blev min søn og jeg gjort hjemløse og i 2015 fik jeg den falske anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse, som man gjorde meget ud af i forhold til, at der intet blev gjort overhovedet omkring knivskaden, som politiet selv medgav var forenelig med en knivskade.

Dyrlæge Stine Jacobsen fra Landbohøjskolen var i begyndelsen af 2015 forbi og hilse på hestene og indstillede således Vinncent til undersøgelse for et muligt knoglekvest, hvilket er en følgevirkning til den oprindelige skade. Igen var det Landbohøjskolen, som nægtede at modtage ham, selvom min regning var sat i bero.

Da jeg kom ud til en hest, der stod på tre ben, kontaktede jeg straks dyrlæge, som først gerne ville udskrive smertestillende og penicillin for en sikkerheds skyld. Nu ved jeg, at min telefon er aflyttet, men jeg ved ikke, om det er årsagen til, at dyrlægen pludselig vendte rundt og alligevel ikke ville udskrive det og truede med en anmeldelse, hvis jeg ikke tilkaldte en dyrlæge. Vinncent kom på stald og fik bundet benet ind. Dagen efter var der sprunget en byld på benet med hurtig opheling til følge.

På baggrund af den mærkværdige behandling fra dyrlægen fra Dyrenes Beskyttelse, som anmeldte mig uden at have undersøgt Vinncent, kom Maria Kaup på sagen med Connie Pedersen. Det blev af flere dyrlæger vurderet, at Vinncent havde kronisk betændelse i benet og det fik jeg væk med gurkemejeolie.

Da Vinncent igen fik optræk til en byld, blev han senere undersøgt af Gimlinge dyreklinik og indstillet til Faxe dyreklinik. Disse undersøgelser og dyrlægeregninger er således baggrunden for, at der heller ikke dér kom hestepas, da dyrlæge til enhver tid går forud for alt andet og uagtet min økonomi har jeg altid tilkaldt dyrlæge, når der har været reelt behov herfor. Jeg har indsat billeder og udtalelse fra Faxe herunder, som cementerer, at jeg fik en falsk anmeldelse fra Dyrenes Beskyttelse. Da jeg gerne ville have dækket mine omkostninger i sagen med den falske anmeldelse, ville politiet ikke gå videre med sagen og jeg fik derfor heller ikke erstatning, så jeg kunne betale for pas.

Siden skaden d. 7-1-17 hos Thomas Lind er midlerne gået til dels ret meget ekstra foder til hestene, et hav af dækkener og ikke mindst dyrlægeregningen som følge af skaden i januar, hvor det var Vinncent, som blev aflivet. Også i 2015/2016 var Udbetaling Danmark igen på banen og nægtede boligydelse i fem måneder. Der har også været store biludgifter og ingen bil ingen pasning af hestene.

Jeg finder det på ingen måde rimeligt at klandre mig hverken for bred, offentlig forfølgelse med alle de konsekvenser, det har hele vejen rundt og jeg vil heller ikke klandres eller vurderes udfra, at hestene og jeg har været udsat for grim chikane fra Thomas Lind. Jeg ved, at jeg til enhver tid har gjort det bedste for hestene.

Da dyrlæge Stine Jacobsen var på besøg og oplevede alle hestene, var hun imponeret over deres foderstand og ikke mindst psyke og sjæl. Da Fabrian havde brok, fortalte hun, at det gjorde man slet ikke noget ved på daværende tidspunkt, da de kunne vokse sig fra det. Det er således også en del af grunden til, at jeg ikke anså det for nødvendigt at tilkalde dyrlæge, da omtalte knude på føllet fra 8-12 til 22-12 er gået fra knytnæve størrelse til valnød størrelse, som Maria Kaup skriver. Jeg har været for tidligt ude med at putte foder på føllet for at aflaste Talena.

Imens I finder ud af, hvordan I helst vil løse denne sag, vil jeg gerne - på en sms - have oplyst, hvor hestene befinder sig henne, da politiet ikke har hjemmel til at nægte mig at tilse hestene. Føler man behov for at tale med mig, uden at samtalen bliver optaget, så send en mail eller sms først eller inviter på en kop kaffe.

Jeg ved, at der er ret mange, som gerne vil tie denne sag og hele korruptionsforløbet ihjel, men som nævnt har jeg allerede lagt en del materiale ud på http://tinamarias.dk/blog/sager.html. Jeg er klar over, at situationen er landets varmeste kartoffel lige nu og man ved slet ikke, hvad man skal gribe og gøre i, for det er en ualmindelig alvorlig og ekstrem grov sag, hvor flere står op til 16 års fængsel for offentlig forfølgelse m.m.

Det undrede mig meget, at kongehuset i 2014 ikke selv iværksatte en undersøgelse på baggrund af min henvendelse til dem om korruption og offentlig forfølgelse fra flere af deres venner. Det må være svært for politi og andre myndigheder at skride ind overfor personer, som har misbrugt deres position, embede og forbindelse til kongehuset.

http://www.tinamarias.dk/downloads.html kan min bog “Skimmelramt – hvad koster det?” downloades. Den giver indblik i, hvad jeg sideløbende med hestene har skullet forsvare økonomisk på baggrund af diverse lovbrud og offentlig forfølgelse, selvom bogen endnu ikke er opdateret med de mange udgifter siden den uretmæssige fogedudsættelse i 2014. På samme downloadside kan min bog “Når sandheden skal frem – Dyrenes Beskyttelse eller dyrenes hån” hentes. Der er ligeledes andre gratis bøger til download og der er endnu flere undervejs. “Når sandheden skal frem – hvad vidste justitsministeriet” er snart klar og det samme med bøgerne om ombudsmanden.

Imens I tænker og overvejer jeres næste træk, vil jeg gerne besøge hestene Jeg tænker, at det vil være et utroligt dårligt træk at aflive dem eller afhænde dem til anden side, når der nu er så mange fejl fra politiets side. At I fejler, behøver i sagens natur ikke at gå yderligere ud over hestene.

Mvh.
Tinamaria

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det med "udgifterne til dyrenes pasning" er en dårlig undskyldning, for ejer vil altid blive opkrævet beløbet.

Derudover ville hestene have indbragt mere på en auktion, hvilket er den normale fremgangsmåde hos politiet. Også dette undlod politiet at gøre, da det bare handlede om at skyde hestene af for enhver pris og uden hensynstagen til deres tarv ...

Normalt har man to måneder til at indløse politiets beslaglæggelser - her var fristen sat ned til 14 dage med en jul og nytår imellem.

Da jeg havde fundet et sted til hestene, nægtede politiet at udlevere dem ...

 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk