Tinamarias Blog - Bilag 12 ...

 
 

Bilag 12

 
Båndoptagelse - Opdatering d. 4-1-18
 

Direkte link - Opdatering d. 4-1-18

 
Det er selvfølgelig grotesk, at der med så mange fodfejl fra politiet og anklagemyndigheden ikke har trukket i håndbremsen, men dette viser med al tydelighed, hvor grelt det står til med vores "retssamfund". Alene det at en klage ikke har opsættende virkning, vil nok komme som en overraskelse for de fleste ...
 
 
Specifikke spolinger i båndoptagelsen
 

0.22 - Tina Mertz oplyser, at min frist med hestene udløb i går

0.32 - jeg oplyser, at jeg har gang i en masse andre tiltag omkring hestene, da politiet ikke har overholdt loven i alt dette

0.38 - Tina Mertz bekræfter at have modtaget min mail

0.44 - Tina Mertz oplyser, at jeg ikke har skrevet korrekt mail, hvilket ikke er korrekt jf. hendes egne oplysninger på båndoptagelsen i bilag 4
(mails var dog også sendt til anklagemyndigheden, som kun i dette tilfælde havde videresendt mailen til Tina Mertz. Mailen af d. 3-1-18 findes på http://www.tinamarias.dk/blog/hestesagen12)

1.06 - Tina Mertz oplyser allerede her, at beslutningen fra anklagemyndigheden er taget

1.18 - Tina Mertz oplyser, at jeg har mulighed for at klage og at jeg kan indbringe sagen for retten, hvilket jeg selv skal gøre

1.22 - en klage har ikke opsættende virkning

1.32 - jeg gør igen opmærksom på politiets mange fodfejl

1.38 - jeg gør opmærksom på, at jeg har skrevet til justitsministeriet omkring sagen

1.43 - jeg oplyser, at det ikke vil være en god ide at afhænde hestene med de mange fejl

1.55 - Tina Mertz oplyser, at jeg bliver partshørt til beslutningen

2.02 - jeg gør opmærksom på, at jeg ikke er enig i beslutningen, der er taget fra politiet og anklagemyndighedens side

2.05 - jeg giver udtryk for, at politiet udelukkende har taget beslutningen, fordi jeg har politianmeldt flere dommere i retten i Næstved og flere politianklagere, som sidder i anklagemyndigheden - se bilag

2.14 - Tina Mertz ønsker intet at hører herom

2.34 - Tina Mertz oplyser, at politiet afhænder hestene pr. dags dato

2.39 - jeg spørger, om det kun er muligt at indbringe sagen for retten i Næstved, som er inhabil

3.00 - jeg gør opmærksom på mine problemer med retten i Næstved, som flere gange har tilsidesat min retssikkerhed

3.15 - Tina Mertz oplyser, hun ikke har noget med den del af sagen at gøre og at sagen heller ikke har

3.36 - Tina Mertz gentager, at de vil afhænde hestene dags dato og jeg oplyser, at det vil være en rigtig dum ide at gøre

3.50 - jeg oplyser, at det ikke er første gang, jeg har forsøgt at skifte politikreds, hvilket rigsadvokaten nægtede med begrundelsen "interessekollissioner"

4.42 - jeg påpeger måden, politiet er kørt frem på i sagen og det jeg kan dokumentere i sagen

4.55 - Tina Mertz oplyser, at jeg er gjort bekendt med, hvad der ville ske i sagen og omkring kontrolbesøg

5.05 - jeg har indsigelser imod, at jeg reelt har haft mulighed for at deltage i besøg og kontrolbesøg, hvilket Tina Mertz ikke er enig i

 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk