Tinamarias Blog - Bilag 2 ...

 
 

Bilag 2

 
Artsbestemmelser af den skimmelramte stald som jeg havde skaffet renovering til
 
 
 

Anklagemyndigheden var via min politianmeldelse d. 21-11-17 bekendt med, at der var skimmelsvamp i stalden ...

Anmeldelsen var ledsaget en righoldig billedrapport for omfattende chikanerier fra staldejer Thomas Lind. Anmeldelsen er aldrig gennemgået med politiet. Det er denne anmeldelse, som den inhabile advokaturchef Michael Boolsen bl.a. har behandlet.

 
Billeder af skimmelsvampeangreb, prøveudtagning og gennemgangen - kan læses
 
Dialog med Protox og yderligere billeder af den skimmelramte stald - kan læses
 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk