Tinamarias Blog - Bilag 6 ...

 
 

Bilag 6

 

Båndoptagelse d. 14-12-17

Direkte link - Optagelse d. 14-12-17

 
Kommentar
 

Politiet har travlt med - og hvorfor travlt med, at sagen skal over i anklagemyndigheden, selvom mit skriv ikke er færdigt og selvom alle hestene samme dag som politiets og kredsdyrlægens besøg var tilset af en veterinærsygeplejerske? Skulle det være en lille "julegave" til mig?

Politiet afviser at inddrage en for sagen ret væsentlig information, da jeg har afdækket en lang række ureglementerede forhold i og hos politiet.

 
 
Specifikke spolinger i båndoptagelsen
 

0.05 - jeg oplyser, at jeg har scannet hestepassene og har fundet et journalnummer (1900-8399000578-14)

1.16 - Tina Mertz oplyser, at der er henkastet glasskår

1.35 - jeg spørger til, hvornår sagen er henlagt og af hvem

1.47 - Tina Mertz oplyser, at det er lokalpolitiet i Slagelse, der har henlagt sagen d. 12-8-2014 (politiet nægter aktindsigt i sagen)

2.05 - Tina Mertz kan trods nummer ikke se, hvem der har henlagt sagen

2.26 - Tina Mert spørger til, om hestene stadig står inde om natten, hvilket jeg bekræfter

2.47 - Tina Mertz ønsker ikke yderligere oplysninger om sagen med knivskade, glasskår, hærværk i løsdrift m.m.

2.57 - jeg gentager, at sagen har relevans, da jeg ellers ikke ville bruge hendes eller min tid

3.08 - Tina Mertz får intet frem på nummeret, der har henlagt sagen

3.42 - jeg fortæller om knivskaden m.m. i 2014, som politiet ikke efterforskede (se bilag 6a) (åbner i et nyt vindue)

4.04 - Tina Mertz spørger til, om det er samme adresse og ønsker ikke at gå ind i sagen

4.19 - jeg gentager, at det har relevans for sagen

4.23 - Tina Mertz svarer både ja og nej

4.30 - Tina Mertz afviser, at det har relevans - uden dog at høre, hvad relevansen er

4.35 - jeg gentager, at jeg er ved at skrive en masse ting til Tina Mertz, hvor det har stor relevans

4.44 - Tina Mertz oplyser, at min sag er overgået til anklagemyndigheden, hvor der har været en inhabil advokaturchef på (se bilag 6d)

5.10 - jeg gør opmærksom på, at politiet har påbudt mig at overtræde hestelovens § 13 (åbner i et nyt vindue)

5.20 - Tina Mertz vil ikke gå ind i det og beder mig tage den med anklagemyndigheden

5.28 - Tina Mertz oplyser, at pålægget er ved at blive udfærdiget nu - på trods af at politiet endnu ikke har mit større skriv til dem (pålægget er derfor en overtrædelse af dyreværnslovens § 21, stk. 2) - (åbner i et nyt vindue)

5.34 - jeg oplyser, at i forbindelse med politiets pålæg overtræder Thomas Lind hestelovens § 14 (åbner i et nyt vindue)

5.49 - jeg gør opmærksom på, at hvis der opstår noget og lyset er slukket, kan hestene ikke tilses af en dyrlæge, hvilket overtræder hesteloven

6.05 - Tina Mertz oplyser, at jeg intet har at gøre på stedet

6.25 - jeg oplyser, at Thomas Lind kræver fuld betaling

6.32 - Tina Mertz oplyser, at jeg benytter forholdene derude

6.40 - Tina Mertz oplyser, at de ikke går ind i den problematik, selvom det både har indflydelse på heste- og dyreværnsloven samt hestenes trivsel og sikkerhed

6.47 - Tina Mertz oplyser, at jeg skal forholde mig til det pålæg, jeg får og som politiet ikke har sagsoplyst korrekt på

7.00 - Tina Mertz oplyser, at hvad der ellers er i sagen, skal politiet ikke forholde sig til

7.02 - jeg oplyser, at det skal politiet rent faktisk

7.20 - jeg gør opmærksom på, at i henhold til hestelovens § 33, stk. 2 og 3, er der mulighed for at fravige påbud for at afværge en væsentlig lidelse for dyret

7.31 - Tina Mertz afbryder og henholder sig til, at der kommer et påbud med klagevejledning (se bilag 6b)

7.46 - jeg gør opmærksom på, at politiet i denne sag ikke forholder sig til mine anmeldelser, som er belagt med så meget korruption og offentlig forfølgelse, hvilket spiller ind på hestesagen

7.57 - Tina Mertz svarer bare ja, ja

8.08 - jeg spørger, om det er ligegyldigt, hvad hestene så bliver påbudt fra politiets side

8.14 - Tina Mertz svarer, at vi forholder os til den konkrete sag, der er lige nu

8.19 - Tina Mertz oplyser, at der kommer en klagevejledning sammen med pålægget

8.26 - jeg gentager, at jeg er udsat for offentlig forfølgelse fra hendes kollegaer, hvilket jeg kan dokumentere i lange baner foruden retten i Næstved

8.41 - Tina Mertz vil ikke gå ind i den del af sagen

 

Politianmeldelsen i 2014 kan læses på http://tinamarias.dk/blog/politianmeldelse1.html (åbner i et nyt vindue) De andre anmeldelser findes under politiet på http://tinamarias.dk/blog/sager

Pålæg og afvisning af politianmeldelse af Thomas Lind, dommer Camilla Ljørring m.fl. kan læses på henholdsvis bilag 6 b og 6 c. Inhabil advokaturchef på bilag 6 d og rigspolitichefens afvisning af offentlig forfølgelse på bilag 6 e.

 
Tilbage til oversigten i straffesagen
 
 
Dialogen med rigsadvokaten
 
Dialogen med statsadvokaten
 
Dialogen med DUP i hestesagen - journalnr. 317-112-18
 
Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København
 
Dialogen med Den særlige klageret
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Til dialog og sager
 
Til hestesagen
 
Til status
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk