Tinamarias Blog - oversigt i straffesagen ...

 
 

Her er den nye oversigt i hestesagen i statens hestetyveri, den groteske straffesag, den nye straffesag efter straffelovens § 119 a ...

Denne oversigt er endnu ikke fuldt opdateret og mere bliver lagt på og uddybet.

Den oprindelige oversigt over både hestesagen og straffesagen tjener som dokumentation i den verserende straffesag og oversigten findes her. Sagerne kan ikke og bliver ikke omskrevet, da de også indgår i flere bøger, skrivelser til myndigheder etc. Der vil i stedet komme forenklede oversigter, så man hurtigere kan få et overblik uden at læse de uddybende undersider.

Sagerne kan have overlap til andre søjler, men for at holde oversigten så enkel som muligt, har jeg samlet de forskellige links i den primære sag, hvor de hører til. Datomæssigt kan det derfor variere og springe lidt.

Båndoptagelserne med politiet i hestesagen findes også i straffesagen, men i hestesagen er der flere uddybende kommentarer. Hestesagen blev skrevet i takt med, at statens hestetyveri udviklede sig. Man får en dybere forståelse af mange forhold, hvis man lytter til båndoptagelserne i dels hestesagen og dels i sigtelserne fra politiet i straffesagens § 119 a samt dem med hestehandleren.

Læs evt. feedback fra læsere af min blog som er bloglæsere, der har læst i varierende grader på bloggen eller har fulgt sagerne.

Vil du have en mere samlet oversigt over de mange sager og tidsrum, kan du finde det her - hvad er forløbet?

 

Lydoptagelser i gang ...

Hør optagelserne på lydoptagelser.

 
  Hesteerstatnings-
sagen - staldejer
  Hestesagen/
statens hestetyveri
  Andre myndigheder
dialog i hestesagen
  Den groteske straffesag i
statens hestetyveri
  Straffesagens
bilag
  Straffesagen efter
§ 119 a
  Erstatningssagen i
statens hestetyveri
  Andet i perioden  
  Kort - hvad er der sket i heste-
erstatningssagen forud for selve hestesagen?
  Kort - hvad er der sket i hestesagen?   Kort - hvad er der sket i hestesagen i myndighedsregi?   Kort - hvad er der sket i straffesagen som følge af hestesagen?       Kort - hvad er der
sket i straffesagen
udsprunget af hestesagen og den groteske straffesag?
  Kort - hvad er der
sket i erstatnings-spørgsmålet i hestesagen?
     
                                 
  Skaden i
januar 2017
  Stjæler staten heste?   Dialog folketingspolitiker
René Gade
  Se den oprindelige oversigt her   Straffesagen
og bilag

sagens øvre del
  Sigtelser fra politiet omkring
politibetjent Tina Mertz´ løgne
under strafansvar
  Erstatningskrav fra advokat   Problemer med forsikringsselskab  
                                 
  Politianmeldelse af
en del myndigheder, politifolk, dommere etc. i marts 2017
  Hestesagen   Dialogen med justitsminister Søren Pape i straffesagen
(kan læses)
  Straffesagen i hestesagen   Bilag 1
Første
båndoptagelse
med politiet
d. 8-12-17
  Indkaldelse til strafferetsmøde
uden
politimæssig efterforskning
  Erstatningsposter
som følge af statens hestetyveri
  Cat forgiftet  
                                 
  Erstatningsposter
fra d. 7-1-17
  Politiet - hestesagen   Dialogen med ombudsmanden
(kan læses)
  De indledende
skriv
  Bilag 2
Skimmelsvamp,
artsbestemmelser
og gennemgang
  Da sandheden fik mundkurv og
censuren genindført
med et tilhold
  Statsadvokatens
løgn
  Tyveri af hestetrailer  
                                 
  Fogedsag med henblik på
udsættelse af hestene/inhabil funktionschef
  Kommentarer til den kritisable aktindsigt fra politiet i hestesagen   Ombudsmandens selvmord
(kan læses)
  Vidneindkaldelse
og redegørelse
for vidner
  Bilag 2
Billeder af angreb
skimmelsvampe,
prøveudtagning og gennemgangen

kan læses
  Politianmeldelse
af politibetjent
Tina Mertz
  Rigsadvokatens
afvisning
af erstatningskrav
  Politiets manglende håndtering af trailersagen og svar fra statsadvokat  
                                 
  Oversigt over stedet - hestesagen   Kommentarer til den anden kritisable aktindsigt i hestesagen med en inhabil advokaturchef   Ombudsmanden - fortsat   Indledning og skyldsforhold   Bilag 2
Dialog med Protox
og yderligere
billeder af den
skimmelramte stald

kan læses
  Udsættelse af
retsmødet
  Statens regning for
statens hestetyveri
  Problemer med nyt forsikringsselskab  
                                 
  Oversigt over folde   Statens
SKAKMAT
  Dialog med Justitsministeriet   Straffesagens paragraffer   Bilagsførelse bremset af retten
i Næstved mellemliggende dialoger
  Kommentarer til
og kritik af den delvist afholdte straffesag
  Civilstyrelsens
afvisning
  Sorø kommune opkræver forældet "gæld"  
                                 
  Fotos af hestene  

Båndoptagelser med hestehandleren

  (Politiet - hestesagen)   Det energetiske
plan i straffesagen
  Bilag 3
Anden bånd-optagelse
med politiet
d. 8-12-17
+ billeder af huld
  Interview før og
efter straffesagens
anden del
  Afslag fra Proces-bevillingsnævnet   Aktindsigtsanmodning blev kvitteret med en bødeopkrævning  
                                 
  Huldvurdering   Lag under hestesagen   Rigspolitiet og hestesagen   Påduttet forsvarsadvokat
og dialog med strafferetten
  Bilag 3 a
Folde
  Skriv til retten
efter straffesagens
anden del
  Politiet nægter erstatningsansvar   Henvendelser til retspræsidenten i retten i Næstved  
                                 
  Dialog med tidligere opstalder - hestesagen       Hestesagen - DUP, statsadvokaten i København   Nægtet forsvarsadvokat
og kæresag til
Østre Landsret
  Bilag 3 b
Vejret i
december 2017
  Beretning til
institut for menneske-rettigheder
  Svar til politiet   Henvendelse til Dansk Journalistforbund m.fl. omkring censurering i medier  
                                 
  Dialog med Hestens Værn       Den særlige klageret - hestedommeren   Tvangsgennemført strafferetssag
og dom
  Bilag 3 c
Tiltag til at finde
anden opstaldning
  Domsafsigelse i straffesagens
§ 119 a
  Afslag fra fond   Henvendelse til Dansk Journalistforbund m.fl. omkring offentlig forfølgelse  
                                 
          Hestedommeren
og Den særlige klageret i Højesteret
  Politiets løgne i straffesagen   Bilag 4
Båndoptagelse
med politiet
d. 11-12-17
  Ansøgning om
kære til Proces-
bevillingsnævnet
  Forklaring fra min
advokat om hvorfor
hestetyveriet er
udskilt
  Henvendelse og svar til kongehuset  
                                 
          Dialog med rigsadvokaten i hestesagen   Kære af dommen
til Østre Landsret
  Bilag 5
Båndoptagelse
med politiet
d. 13-12-17
  Advokatophør   Overraskende nyt
fra Proces-bevillingsnævnet
og pegepind på retten i Næstved
  Potentiel hitman?  
                                 
          Statsadvokaten - hestesagen   Åben dør til politibetjent Tina Mertz   Bilag 6
Båndoptagelse
med politiet
d. 14-12-17
  Procesbevillings-nævnets afslag
på ekstraordinær anke
  Civilstyrelsens
nye afvisning
  Retten i Næstved sletter mail uden læsning  
                                 
          Statsadvokaten i København   Rykker til anklage-myndigheden i Næstved og Østre Landsret i den kærede straffesag   Bilag 6 a
Uefterforsket knivskade af
højdrægtig hoppe samt link til nægtet aktindsigt fra
politiet
  Henvendelse til advokatfirmaet
omkring
advokatophør og aktindsigt fra politiet
  Svar til Proces-
bevillingsnævnet
 

Livestream med
Flemming og Jovan

 
                                 
          FNs torturkonvention   Rykker og berammelse af retsmøde til politiets beslaglæggelse af hestene   Bilag 6 b
Pålæg fra
anklage-
myndigheden
d. 14-12-17
  Bødeopkrævning efter anmodning om aktindsigt   Henvendelse til justitsminister Nick Hækkerup   Millton kom retur  
                                 
          Fødevarestyrelsen   Dialog med advokat og anklage-myndigheden   Bilag 6 c
Afvisning af
politianmeldelse
d. 14-12-17
  Opskrift på justitsmord i praksis   Henvendelse til statsminister Mette Frederiksen   Flere chikanerier af Millton  
                                 
          Seges   Kendelse i statens hestetyveri   Bilag 6 d
Inhabil advokatur-chef fra anklage-myndigheden
  Aktindsigt fra politiet - forhold 1   Stævning af politiet/ anklagemyndigheden
i statens hestetyveri
  Endnu en chikane og uansvarlig staldejer  
                                 
          DUP og hestesagen
(DUP-317-112-18)
  Statens vidner til
statens hestetyveri
  Bilag 6 e
Rigspolitichefens afvisning af
offentlig forfølgelse
d. 8-12-17
  Ingen svarer på de fire fjernede dagbøder i straffesagen   Ny stævning af politiet/ anklagemyndigheden i statens hestetyveri   På sporet andre af mine heste  
                                 
              Læs videre under
statens regning
  Bilag 7
Tilsidesættelse af
politiets påbud
  Genoptagelses-
anmodning til
Den særlige klageret
      Urent trav i retten i Hjørring  
                                 
                  Bilag 7 a
Ansøgning om dispensation til
Fødevarestyrelsen
          Urent trav i retten i Viborg  
                                 
                  Bilag 7 b
Tilføjelse til mail af
d. 16-12-17
          Vestre Landsret  
                                 
                  Bilag 7 c
Spærret stalddør i
skimmelramt stald
          Problemer med min udlejer  
                                 
                  Bilag 8
Fødevarestyrelsens dyrlægeerklæring
          Politiet vil lukke min blog  
                                 
                  Bilag 9
Sms fra Tina Mertz
om kontroltilsyn
          Call me spærrer for
flytning af mit nummer
 
                                 
                  Bilag 10
Statens hestetyveri
d. 22-12-17
             
                                 
                  Bilag 11
Dyrlægeudtalelse
af d. 22-12-17,
kommentarer og
partshøring
             
                                 
                  Bilag 11 a
Politibetjent
Connie Pedersen
og dyrlæge
Maria Kaup
d. 22-12-17
             
                                 
                  Bilag 11 b
Straffesagenbilag
falskanmeldelse

hører under
straffesagens
nedre del
             
                                 
                  Bilag 11 c
Straffesagenbilag
falskanmeldelse1

hører under
straffesagens
nedre del
             
                                 
                  Bilag 11 d
Straffesagenbilag
falskanmeldelse2

hører under
straffesagens
nedre del
             
                                 
                  Bilag 11 e
Straffesagenbilag
falskanmeldelse3

hører under
straffesagens
nedre del
             
                                 
                  Bilag 12
Samtale med Tina Mertz
d. 4-1-18
             
                                 
                 

Bilag som aldrig
blev gjort klar

             
                                 
                  Bilag 13
Mail til flere myndigheder
omkring hestesagen og offentlig
forfølgelse
             
                                 
                  Bilag 14
Afhændelse af
hestene
             
                                 
                  Bilag 14 a
Tildeling af advokat trods ønske herom
i december
             
                                 
                  Båndoptagelser
med hestehandleren
             
                                 
                  Andre væsentlige bilag
i den offentlige forfølgelse
             
                                 
                 

Straffesagens
nedre del
og
baggrunden for
statens hestetyveri

             
                                 
                 

Ubesvaret klage
over påbud
til rigspolitiet
4 måneder efter klagen

             
                                 
                  Politiets inhabilitet              
                                 
                 

Politiet nægtede at
udlevere hestene

             
                                 
                  Dommer Camilla Ljørring              
                                 
                  Dommer Camilla Ljørring i
Den særlige
klageret
             
                                 
                 

Skaden i januar
2017

             
                                 
                  Skats rolle i det
store forløb
             
                                 
                  Den retslige forfølgelse              
                                 
                  Slettet retsbog              
                                 
                  Rettens
politianmeldelse
af mig
             
                                 
                  Effektueret
trussel fra Skat
             
                                 
                  De identiske Tibet-demonstrationer
med hestene
             
                                 
                  Nægtede
erstatninger for krænkelser af demonstrations-retten
             
                                 
                Løgn fra politikommissær
Kurt G. Nielsen
             
                                 
                  Den uretmæssige fogedudsættelse              
                                 
                  Landsrettens
dilemma
             
                                 
                 

Højesteret -
samme sagsnummer til to vidt
forskellige
sager

             
                                 
                  Løgn fra betjent
Connie Petersen omkring fogedudsættelsen
             
                                 
                  Løgn fra politiet
og retten ifm.
fogedudsættelsen
i 2014
             
                                 
                  Justitsminister
Mette Frederiksen efter fogedudsættelsen
             
                                 
                  Ingen reaktion fra rigspolitichefen
omkring offentlig forfølgelse
             
                                 
                  Den særlige
klageret -
parkeret kæresag
i landsretten
             
                                 
                  Rigsadvokat nægtede skift af politikreds grundet "interesse-kollissioner"              
                                 
                  Funktionschef
Susan Blixenkrone-Møller i
Den særlige
klageret
             
                                 
                  Den særlige
klageret - parkeret kæresag
i landsretten
             
                                 
                  DUP
anmeldelser
             
                                 
                  Nægtet rettelige erstatninger              
                                 
                  Nægtet aktindsigt              
                                 
                  Cpr nægtet              
                                 
                  Ankestyrelsen              
                                 
                  Udbetaling Danmark              
                                 
                  Se uefterforsket knivskade af
højdrægtig hoppe
             
                                 
                  Dialog med eksbetjent
Andreas Hogsted
             
                                 
                  Anden forfulgt af domstolene
og politiet
             
                                 
                  Dokumentar om korruption og
offentlig forfølgelse
             
                                 
                  Bøger om
korruption og
offentlig forfølgelse
             
                                 
                  Blog om
korruption og
offentlig forfølgelse
             
                                 
                 

Ingen af mine bilag blev
fremlagt
i retten -
alligevel blev jeg dømt
for at overtræde
det ene af
politiets sigtelser - dog uden
en retfærdig retssag
i hverken by-
eller landsretten.

Jeg er tillige
dømt for at
overtræde politiets
ulovlige påbud ...

             
                                 
 
 
Kort - hvad er der sket i alle de andre sager
 
Oversigt over politimæssig forfølgelse
 
Retslig forfølgelse
 
Gang stalking
 
 
Nægtet efterforskning - offentligt forfølgelse 2017
 
Nægtet efterforskning - offentlig forfølgelse 2015
 
Hør båndoptagelse på nægtet efterforskning - korruption og offentlig forfølgelse
 
Nægtet efterforskning - knivskade af højdrægtig hoppe
 
Til dialog og sager
 
Tilbage til bloggen
 
Blog | Bøger | Demonstration | Dokumentar | Downloads | Dialog og sager | Hestesagen | Kronologisk forløb | Links | Navigation | Projekter og tiltag | Strøtanker | Spørgsmål og svar | Status | Tinamaria
tinamaria[@]vindingforlag.dk
s